ชาวบ้านพบหลุมวางไข่เต่าตนุหาดแหลมไผ่ ตรวจพบไข่รีบล้อมคอก ทต.ราไวย์จัดชุดดูแลเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง
18 เมษายน 2564, 17:56