ควบคุมโรคย้ำฉีดวัคซีนลดป่วยหนักป้องกันตาย วอนลูกหลานเร่งพาผู้สูงอายุไปรับวัคซีนโควิด 19

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ว่า ปัจจุบันผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือบางรายฉีดวัคซีนเพียง 2 เข็ม และยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น ทำให้ระดับภูมิคุ้มกันในหมู่ประชากรลดลงมาก

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566, เวลา 15:00 น.

สายพันธุ์ที่พบการระบาดเป็นสายพันธุ์ใหม่-สายพันธุ์ย่อยอื่นจากต่างประเทศ มีการระบาดเพิ่ม ทั้งในเมืองและชนบท ตามมาด้วยจำนวนผู้ป่วยอาการหนักที่เพิ่มมากขึ้น

“แม้โควิด 19 จะแพร่ระบาดมากว่า 3 ปี แต่ขอย้ำว่าการป้องกันตัวเองยังคงเป็นมาตรการป้องกันการรับและแพร่เชื้อได้อยู่ โดยเน้นย้ำการใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่ ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ล้างมือบ่อย ๆ และเข้ารับวัคซีนโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงตาย 608 ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง แนะนำให้เข้ารับ laab ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป ได้ที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดอื่น” นายแพทย์ธเรศ กล่าว

“หากรู้สึกว่ามีอาการป่วยด้วยโรคโควิด 19 ให้ตรวจ ATK และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น และกลุ่ม 608 หากผลตรวจ ATK เป็นบวก ให้รีบเข้ารับการรักษา เน้นให้ทุกสถานพยาบาลเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งส่งตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 ในผู้ป่วยหนักและเสียชีวิต”

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตยังคงมีการฉีดทุกวัน ณ อาคารหลวงพ่อแช่ม หรือสามารถสอบถามไปยังโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการฉัดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดอาการป่วยหนักและป้องกันการเสียชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่