พ่อค้าทุเรียนภูเก็ตร้องสูญเงิน 6 หมื่นขับรถขนทุเรียนอ่อนมุ่งสู่ตราด หวังเรียกเงินคืน
9 มิถุนายน 2563, 16:23