งดงาม! ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย” ปีที่ 7

ภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย ปีที่ 7” โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ โดยงานได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561, เวลา 09:10 น.

นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวว่า โครงการ ‘มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย’ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่นักศึกษาจะได้นำเสนอกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต เช่น การละเล่น ศิลปะการแสดง การออกร้านอาหารไทยพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการสืบสานความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นการแสดงถึงพลังของนักศึกษาทั้ง 10 สาขาวิชา ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยการร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน รวมถึงนักศึกษาและเยาวชน

ด้านนายภัคพงศ์ กล่าวเสริมว่า “การขับเคลื่อนพันธกิจในด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อันเป็นการสืบสานความเป็นไทย โดยความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม จากวัตถุประสงค์ของการ จัดโครงการในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะเกิดความตระหนักถึงความสำคัญด้านการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทยที่ทรงคุณค่าและสง่างาม เพื่อสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป”

- งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่