จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ PKCD-หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน พัฒนา Open Data ยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

ภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD), หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน,หอการค้าจังหวัดภูเก็ต, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต, สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต บูรณาการความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ต โดยจะมุ่งสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว นำเทคโนโลยีและข้อมูลมาเป็นฐานในการพัฒนา ด้วยการการหลอมรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อวิเคราะห์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561, เวลา 10:07 น.

วานนี้ (4 ต.ค.) นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้ร่วมแถลงข่าวที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1 /2562

โดยจะดำเนินการในรูปแบบ Smart Beach ด้วยการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะยามชายฝั่งอัจฉริยะในการเฝ้าระวังรักษาการและเตือนภัยบริเวณริมหาด รวมทั้งเพิ่มแสงสว่างบริเวณริมหาด Smart Lighting เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว, Smart Pier โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยว การตรวจจับใบหน้าการเฝ้าระวังการรักษาความปลอดภัยภายในท่าเรือ โดยเสนอขอให้ใช้ท่าเรือฉลองเป็นท่าเรือต้นแบบ, Smart Safety สนับสนุนในการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากกล้อง CCTV จากภาคเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาความปลอดภัยของจังหวัด และ Smart Environment ส่งเสริมให้เกิดการนำอุปกรณ์ IOT censor การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำรอบเกาะภูเก็ตมาใช้เพื่อการเตือนภัย และวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ต ให้ภาครัฐและประชาชนสามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานจะร่วมสนับสนุนผลักดันให้เร่งดำเนินการโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ตและพัฒนาพื้นที่ พร้อมผลักดันให้เกิดการปรับปรุงผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต และแก้ไขข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตร่วมพัฒนา Open Data ภาครัฐและภาคเอกชนสู่ความเป็นอัจฉริยะ โดยมีเป้าหมายต้องการพัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะใน 1-2 ปีนี้

แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่