ชวนลูกทำความสะอาดบ้านป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ สร้างกิจกรรมในครอบครัวช่วงปิดเทอม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองชวนลูกหลานทำความสะอาดบ้าน ลดฝุ่น ในช่วงปิดเทอม เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมดี ๆ ภายในครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ในช่วงวัยเรียนด้วย

ข่าวภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2563, เวลา 12:00 น.

ชวนลูกทำความสะอาดบ้าน ลดฝุ่น ช่วงปิดเทอม ภาพ Aqua Mechanical

ชวนลูกทำความสะอาดบ้าน ลดฝุ่น ช่วงปิดเทอม ภาพ Aqua Mechanical

“ช่วงปิดเทอมเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวจะได้ใช้เวลาใกล้ชิดกันอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองจึงควรหากิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว แต่ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง อาจต้องหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หากสูดฝุ่นละอองเข้าไปจะทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือดได้ เนื่องจากเด็กมีความอ่อนแอและภูมิต้านทานต่ำ ปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่ อัตราการหายใจถี่ และมีผิวหนังบอบบางกว่าผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมาก ทำให้เด็กหายใจเอาอากาศเข้าสู่ร่างกายมากกว่าผู้ใหญ่” นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ซึ่งจากข้อมูลสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2562 พบว่า เด็กอายุน้อยกว่า 14 ปี เสียชีวิตด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจำนวน 632 คน นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางระบบประสาทและความสามารถทางปัญญาของเด็กด้วย ดังนั้น การทำความสะอาดบ้าน เป็นหนึ่งในทางเลือกของกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้”

นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า การทำความสะอาดบ้านนอกจากจะเป็นวิธีการช่วยลดฝุ่นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถทำร่วมกับพ่อแม่ได้ด้วยหลัก 3ส 1ล อีกด้วย คือ

1) ส.สะสาง คัดแยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช้แล้วออกไปเพราะจะเป็นแหล่งสะสมฝุ่น

2) ส.สะอาด ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน พื้นและตามซอกมุมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น รวมทั้งล้างอุปกรณ์เครื่องใช้

3) ส.สร้าง ควรสร้างสุขนิสัยในการดูแลและทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝุ่นละอองสูง อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบ้านมากขึ้น รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดักฝุ่น

และ 1 ล. คือ เลี่ยง ให้เลี่ยงทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นเพิ่ม เช่น การเผาใบไม้ การจุดธูป-เทียน การปิ้งย่างโดยใช้เตาถ่าน ทั้งนี้ ขณะทำความสะอาดควรสวมถุงมือ หน้ากากปิดจมูกและปากทุกครั้ง เพื่อช่วยลดการสูดฝุ่นละอองและป้องกันการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้และโรคผิวหนังได้” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่