Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

ชาวภูเก็ตพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคลแม่ของแผ่นดิน

ภูเก็ต - ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 13 สิงหาคม 2561, เวลา 08:43 น.

วานนี้ (12 ส.ค. 61) เมื่อเวลา 19.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

นายนรภัทร ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนทุกหมู่เหล่าถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นเป็นประธานกล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล มีใจความสำคัญว่า "ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกัน ณ มณฑลพิธีแห่งนี้ ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้เวียนมาบรรจบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา"

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำพสกนิกรทั้งหลาย ที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โอกาสนี้ผู้ร่วมพิธีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 "เพลงสดุดีพระแม่เจ้า" และพร้อมใจเปล่งเสียงคําว่าทรงพระเจริญพร้อมเพียงกันจำนวน 3 ครั้ง

- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่