ซอยด๊อกทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาดไม้ขาว ได้ขยะเกือบ 2 ตัน

สิ่งแวดล้อม - มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ หาดไม้ขาว ซึ่งสามารถเก็บขยะได้เกือบ 2,000 กิโลกรัม โดยทั้งหมดเป็นขยะจากบริเวณชายหาดและบริเวณมูลนิธิฯ รวมกัน

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561, เวลา 18:06 น.

กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เข้าร่วมแล้ว ยังมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอีกเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ตัวแทนจากโรงแรมในพื้นที่ไม้ขาวประมาณ 30 คน กลุ่มไตรไซเคิลประมาณ 8-9 คน และชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งหมดประมาณ 70 คน กิจกรรมจัดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ประมาณ 14.00 น. – 16.00 น. โดยขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็นขยะที่พบบ่อยตามชายหาด อาทิ ก้นบุหรี่ เศษพลาสติก ถุงพลาสติก เศษโฟม ขวดแก้ว และอื่น ๆ

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการซอยด๊อกรักษ์โลก (Soi Dog Goes Green) ซึ่งมีเป้าหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านทางกิจวัตรประจำวันที่มูลนิธิฯ โดยขณะนี้มูลนิธิฯ ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับโครงการรักษ์โลกไปแล้วบางส่วน เช่น หยุดใช้ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียว ลดการบริโภคอาหารที่บรรจุในกล่องโฟม ใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายง่ายในการเก็บอุจจาระสุนัข ใช้กระดาษทั้งสองหน้าในการพิมพ์ และเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เป็นต้น

“เราเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เราเป็นองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่แสวงหากำไร และเราตระหนักดีว่าทั้งคนและสัตว์จะไม่มีทางใช้ชีวิตที่มีคุณภาพได้หากไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดี โครงการรักษ์โลกของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นโครงการระยะยาวที่จะทำให้มูลนิธิฯ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักษ์โลกเช่นกัน” นายจอห์น ดัลลีย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยกล่าว

“เราไม่ได้เพียงแต่เก็บขยะเท่านั้น แต่เรายังจัดการแยกขยะทั้งหมด เพื่อส่งไปกำจัดตามประเภทที่ถูกต้องอีกด้วย” เขากล่าว

ขยะทั้งหมดถูกจัดเก็บไปโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เพื่อนำส่งไปกำจัดที่โรงเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตในวันเดียวกัน

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่