ซอยด๊อกรักษ์โลก ลดขยะ ลดมลภาวะ เพื่อโลก เพื่อเรา เพื่อภูเก็ต

สิ่งแวดล้อม – เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) ได้ริเริ่มแคมเปญอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Soi Dos Goes Green เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะให้กับโลก ด้วยการรณรงค์การยกเลิกใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกย่อยสลายยาก

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561, เวลา 11:27 น.

ในฐานะองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์ ซอยด๊อกมีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงผลกระทบของมลพิษจากขยะ และบทบาทอันสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคนและสัตว์ มูลนิธิฯ จึงจัดการรณรงค์ดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะให้กับโลก โดยมีการรณรงค์การยกเลิกใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกย่อยสลายยากและโฟม

ขณะนี้ ทางมูลนิธิฯ สามารถดำเนินการตามแผนลดใช้พลาสติก โฟม และประหยัดพลังงานไปได้แล้วถึง 15 ประการ เช่น ยกเลิกการขายน้ำดื่มในขวดน้ำพลาสติก ลดปริมาณการพิมพ์ลงบนกระดาษ โดยการเพิ่มการลงทะเบียนผู้เข้าเยี่ยมชมแบบออนไลน์ เปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดเป็นหลอดแบบ LED รวมถึงเลือกร้านค้าที่ไม่ใส่อาหารในบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมอีกด้วย

ในระยะยาว มูลนิธิฯ คาดหวังว่าจะผนึกความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิอื่นๆ เพื่อผลักดันให้แคมเปญ Soi Dog Goes Green นี้เป็นแนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลอันดีต่อทุกชีวิตบนโลก

ซึ่งในขณะนี้จังหวัดภูเก็ตก็มีการตื่นตัวในเรื่องการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ล่าสุดนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ก็ได้ชักชวนนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) มาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ เชิญชวนชาวภูเก็ตร่วมใจงดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในโอกาสที่ตูน บอดี้สแลมได้มาร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนนานาชาติลากูน่าภูเก็ต เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา และยังรวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

ด้านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาขยะพลาสติก ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของทั่วโลก โดยเฉพาะการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกขยะในทะเลจำนวนมากและไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก

พร้อมระบุว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีขยะมากถึง 27 ล้านตัน หรือวันละ 74,000 ตัน ในจำนวนนี้เป็นขยะจำพวกพลาสติกกว่าร้อยละ 20 - 25 และต้องใช้เวลาย่อยสลายเป็นเวลานาน บางส่วนลงสู่แหล่งน้ำทะเลกลายเป็นขยะไมโครพลาสติกส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล เมื่อคนนำสัตว์ทะเลไปบริโภคจะได้รับสารพิษ (อ่านเพิ่มเติม คลิก)

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่