ดำน้ำเก็บขยะกะรน ได้เกือบ 400 กก.

สืบเนื่องจาก สถานการณ์ที่ประเทศไทยถูกระบุว่ามีขยะทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมีการปล่อยขยะลงสู่ท้องทะเลมากกว่า 1 ล้านตันต่อปี

เอกภพ ทองทับ

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา 10:26 น.

สบทช. 6 นำอาสาสมัครนักดำน้ำ กว่า 30 คนลงดำเก็บขยะใต้น้ำบริเวณแหลมไทร หาดกะรน ได้ขยะใต้น้ำประเภทต่างๆกว่า 381 กก. พบเป็นขยะเครื่องมือประมงเยอะที่สุด

เมื่อวันที่ 25 ก.พ 60 ที่ชายหาดกะรน ตำบลกะรน นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม โดยมีเจ้าหน้าที่จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว อาสาสมัครนักดำน้ำ นักเรียน ประชาชนเข้าร่วม

โดยกิจกรรมการดำน้ำเก็บขยะบริเวณแนวปะการังบริเวณแหลมไทร ซึ่งเป็นจุดที่เคยพบขยะจำนวนมากทั้งในแนวปะการังและโดยรอบ โดยมีอาสาสมัครนักดำน้ำทั้งภาครัฐและเอกชน ประมาณ 30 คนร่วมดำเก็บขยะจำนวน 2 ไดร์ฟแบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย ก่อนจะนำขยะที่เก็บได้ขึ้นมาทำการคัดแยกโดยน้องๆนักเรียนจากโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โดยผลการเก็บในวันนี้ได้ขยะทั้งสิ้น จำนวน 381.5 กิโลกรัม โดยพบเป็นเครื่องมือประมงประเภทเศษอวนและเชือกผูกทุ่นจำนวนมากที่สุด

สืบเนื่องมาจากที่ ในปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทุกปี เป็นผลเนื่องมาจากขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ขยะทะเล จัดเป็นหนึ่งในปัญหาที่ขาดการแก้ไขอย่างถูกต้อง และจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยถูกระบุว่ามีขยะทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมีการปล่อยขยะลงสู่ท้องทะเลมากกว่า 1 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกที่ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาแน่ชัดได้

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา และได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะทะเล ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อปรับปรุงรูปแบบ กลไก วิธีการจัดการขยะทะเลอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ และเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับติดตามการจัดการขยะทะเล โดยเน้นดำเนินการจัดการขยะทะเลอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งประสบปัญหาขยะทะเลและในระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ นายโสภณกล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่