ททท.ประกาศชื่ออุทยานแห่งชาติของไทยเพิ่มอีก 5 แห่ง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศว่าในช่วงปี พ.ศ. 2559-2562 ประเทศไทยได้เพิ่มรายชื่ออุทยานแห่งชาติขึ้นอีก 5 แห่งทั่วประเทศ นับตั้งแต่เริ่มรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีจุดประสงค์ในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศเป็น 55% ภายในปี พ.ศ. 2580

ข่าวภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562, เวลา 12:00 น.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติ 133 แห่งทั่วประเทศ โดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 และอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน ในจังหวัดน่าน คือ อุทยานแห่งชาติแห่งสุดท้ายที่ถูกจัดตั้งในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 5 แห่งด้วยกัน ดำเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม การศึกษาค้นคว้า และการพัฒนา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
จัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 129 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ภายในพื้นที่อุทยานมีน้ำตกที่มีลักษณะทางธรรมชาติอันงดงาม โดยชื่อของน้ำตกนั้นมีที่มาจากเรื่องเล่าของชาวบ้าน ที่ว่ากันว่าเมื่อนานมาแล้วได้มีหญิงสาวเจ็ดคนที่ได้จมน้ำเสียชีวิตในน้ำตกแห่งนั้น อีกที่มาหนึ่งเชื่อว่าชื่อน้ำตกมาจากชื่อหมู่บ้าน “บ้านสาวน้อย” ที่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เจ็ดสาวน้อย” อุทยานมีขนาด 40.89 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอมวกเหล็กและอำเภอวังม่วง ในจังหวัดสระบุรี และอำเภอปากช่องในจังหวัดนครราชสีมา

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
จัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 130 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ด้วยขนาดพื้นที่ 404.52 ตร.กม. ในอำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ในพื้นที่ของอุทยานยังมีดอยแปรเมือง ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขนระหว่างจังหวัดแพร่และน่าน และในส่วนของดอนขุนสถานที่มีความสูง 1,630 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 131 จัดตั้งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 มีพื้นที่ขนาด 356.66 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด และแม่ออนของเชียงใหม่ และอำเภอเมืองและบ้านธิ ลำพูน ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำปิง มีพันธุ์ไม้มีค่าและสัตว์ป่าที่สำคัญหลายชนิดและประกอบ ด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง อย่างเช่น น้ำตก อ่างเก็บน้ำ เขื่อน หน้าผา ยอดเขาที่สูงเด่น และน้ำพุร้อน

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 132 จัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันตั้งอยู่บนเกาะพะงัน ซึ่งห่างออกไปจากชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บนเกาะ 44.99 ตร.กม. ในพื้นที่อุทยานยังคงรักษาสภาพป่าและเทือกเขาสูงไว้ได้เป็นอย่างดี และมีเขาหราเป็นจุดที่สูงที่สุดในอุทยาน ด้วยความสูง 627 เมตร

อุทยานแห่งชาติดอยจง
อุทยานแห่งชาติแห่งล่าสุดของไทย ลำดับที่ 133 เพิ่งถูกจัดตั้งในเมืองเมษายนที่ผ่านมา อุทยานดอยจงครอบคลุมพื้นที่ 346.18 ตร.กม. ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเถิน อำเภอสบปราบ อำเภอแม่พริก ลำปาง และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าผลัดใบ จุดสูงที่สุดของอุทยาน คือ ดอยจง ด้วยความสูง 1,379 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักเดินทาง ในการเข้าไปชื่นชมกับป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่ปกคลุมหนาแน่นสองฟากถนนยิ่งช่วงปลายฤดูหนาว โดยป่าผืนนี้จะยิ่งงดงามด้วยต้นไม้ที่พากันเปลี่ยนสีก่อนทิ้งใบร่วงในหน้าแล้ง และเป็นป่าผลัดใบที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

รายงาน ททท.ระบุอีกว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง 2562 ประเทศไทยได้เพิ่มพื้นที่ป่าไปแล้ว 331,952 ไร่ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ทำให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า 102,488 ล้านไร่ คิดเป็น 31.68% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการดำเนินงานด้านการเพิ่มพื้นที่ป่าคุ้มครอง ภายใต้การเติมโตอย่างรวดเร็วของระบบอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อีก 22 แห่ง กำลังอยู่ในขบวนการการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ประกอบไปด้วย อุทยานทางบก 11 แห่ง และอุทยานทางทะเลอีก 11 แห่ง เนื้อที่โดยรวมประมาณ 44 ล้านไร่ หรือ 13% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่