ททท.มอบตรา SHA รับรองมาตรฐานภาคการท่องเที่ยวภูเก็ตที่ผ่านการประเมิน

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ควบคู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

เอกภพ ทองทับ

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563, เวลา 14:36 น.

โดยมีผู้บริหารจากสถานประกอบการท่องเที่ยว หน่วยงาน สมาคมต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานฯ ณ ห้องประชุม ANGSANA CONVENTION AND EXHIBITION SPACE จังหวัดภูเก็ต

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย หรือ SHA เกิดขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท.ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอื่น ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยสุขอนามัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านบริการและสุขอนามัย โดยกำหนดให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรฐานเบื้องต้นของกรมควบคุมโรค สำหรับสถานประกอบการทุกประเภท ได้แก่ 1.สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 2.การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 3.การให้ความรู้ด้านการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ยังมีรายละเอียด ของมาตรฐานเฉพาะแต่ละประเภท กิจการเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA และจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ททท.ทั้งในและต่างประเทศ

ด้าน นางนภสร ค้าขาย ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงาน ภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมประเมินมาตรฐาน SHA แล้วจำนวน 453 ราย โดยผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจำนวน 251 ราย ถือเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร

และยังมีสถานประกอบการที่อยู่ในขั้นตอนการประเมินมาตรฐานซึ่งมีแนวโน้มผ่านการประเมินเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานประกอบการได้ใช้ช่วงเวลาที่ปิดไปก่อนหน้านี้ทำการซ่อมแซมบำรุงสถานประกอบการรวมทั้งปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการมอบตราสัญลักษณ์ ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานSHA ในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังมาตรการผ่อนปรนของภาครัฐ

ทั้งนี้ ททท.เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้ารับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน SHA โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และยังคงเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางอีเมล์ info@thailandsha.com หรือ Line Official :@thailandsha และ 1672 เพื่อนร่วมทาง

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่