ทน.ภูเก็ต จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา งานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานต่อนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยมีนายวิภัตต์ รุจิปเวสน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล ครู นักเรียน พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลนครภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ วัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง)

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561, เวลา 13:00 น.

นางสาวสมใจ กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานพระพุทธศาสนา บำรุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป ดังนั้น จึงได้ประสานความร่วมมือกับวัดมงคลนิมิต พระอารามหลวง ร่วมจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้มีโอกาสรักษาศีล ปฎิบัติธรรม สร้างบุญกุศลร่วมกันและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่เยาวชน ประชาชน ตลอดจนชาวต่างชาติ

โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวในเวลา 17.00 น. ได้มีการประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา และในวันนี้ (20 ก.ค.) เวลา 13.00 น. จะมีการกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ, การแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชา 7, การแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชา 9 และมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

ในวันที่ 25 ก.ค. เวลา 18.00 น. พิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง และวันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล), วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข), วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน), วัดขจรรังสรรค์ (วัดเหนือ), วัดพิทักษ์สมณกิจ, วัดเขารังสามัคคีธรรม, วัดสามกองสามัคคีธรรม และวัดโฆษิตวิหาร

ด้านนายประกอบ กล่าวว่า ประเพณีหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความศรัทธาในพุทธศาสนา และก่อให้เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ ดังนั้น การร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษานี้ จึงเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง สื่อให้เห็นถึงความจริงใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อีกทางหนึ่งด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษา ทุกสถาบัน ที่ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในวันนี้ นอกจากจะได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีแล้ว ยังถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เป็นบทเรียนนอกสถานศึกษา และเป็นประสบการณ์ตรงที่นักเรียน นักศึกษาจะได้รับ โดยสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งใน 1 ปี จะมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่ได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่