ทน.ภูเก็ต เชิญร่วมงานประเพณี ไหว้พระจันทร์ สืบสานวัฒนธรรมภูเก็ต

ภูเก็ต - เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรม กำหนดจัดงาน “ไหว้พระจันทร์” ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นในวันนี้ (24 กันยายน) ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561, เวลา 14:44 น.

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ประเพณีไหว้พระจันทร์ เป็นประเพณีโบราณที่ชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “เทศกาลจงชิว” สำหรับคนจีนแล้วเทศกาลไหว้พระจันทร์ถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญเทศกาลหนึ่ง คนจีนกับพระจันทร์มีความเกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่นและได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษกว่าร้อยปี ชาวจีนสมัยก่อนได้จัดให้มีพิธีไหว้ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ15 ค่ำ เดือน 8 เพื่อสักการบูชาเจ้าแม่กวนอิม และพระจันทร์ ซึ่งส่องสว่างและกลมโตที่สุดในรอบปี และอธิษฐานให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ประชาชอยู่เย็นเป็นสุข พร้อมทั้งขอพรให้คนในครอบครัวมีความสุข เนื่องจากเป็นโอกาสสำคัญที่ญาติพี่น้องจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา และร่วมรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ด้วยกันในคืนวันไหว้พระจันทร์ ผู้คนถือว่าดวงจันทร์ที่กลมเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความสามัคคี ดังนั้น จึงเรียกเทศกาลนี้ว่า “เทศกาลแห่งความกลมเกลียว”

เทศบาลนครภูเก็ต ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ สมาคมผู้สูงอายุเทศบาลนครภูเก็ต และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปีขึ้นเพื่อสืบทอดประเพณี ไหว้พระจันทร์ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ลูกหลาน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงกู่เจิง รับฟังเพลงจีน การแสดงดนตรีเครื่องสาย “ไวโอลินเพลงจีน” การแสดงชุด “พระจันทร์เริงร่า”ของสมาคมผู้สูงอายุเทศบาลนครภูเก็ต รับฟังเสวนาความเป็นมาของประเพณีไหว้พระจันทร์ หัวข้อ “ถอดรหัสขนมไหว้พระจันทร์” โดยมิวเซียมภูเก็ต การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ร่วมกินขนม ชมพระจันทร์ รับฟังเพลงหวาน จากชมรมเพลงหวานประสานใจและมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต และในเวลา 21.09 น. จะประกอบพิธีไหว้พระจันทร์ จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีไหว้พระจันทร์กับทางเทศบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

- เทศบาลนครภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่