ทภก.ครบ 31 ปีตั้งเป้าเติบโตทุกมิติ รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

ภูเก็ต - เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานภูเก็ต(ทภก.) กำลังดำเนินการขยายหลุมจอดอากาศยานและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค รวมถึงก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเติบโตของธุรกิจการบิน ในงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ตในโอกาสครบรอบ 31 ปีที่จัดขึ้นเมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 ต.ค. ณ อาคาร X-Terminal

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562, เวลา 17:00 น.

ภาพ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ภาพ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร.ต.ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ระหว่างการดำเนินแผนพัฒนา ทภก. ในระยะที่ 2 โดยจะมีการขยายหลุมจอดอากาศยานเพิ่มอีก 3 หลุมจอด และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค รวมถึงก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเติบโตของธุรกิจการบิน

ผภก.เผยอีกว่าในช่วงปี 2562 มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งทภก.เองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน แต่ถือว่ายังมีผลกำไรแม้จะลดลงกว่าปีที่ผ่านมา

“ในปี 2562 มีจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 115,522 เที่ยวบิน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.83 นอกจากนี้ในส่วนของผลประกอบการในปี 2562 ทภก.มีผลกำไรสุทธิเป็นจำนวน 3,277.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.19” ร.ต.ธานี กล่าว “โดยแบ่งเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบินร้อยละ 62.35 และรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบินร้อยละ 37.65”

และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาจากผลกระทบด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว ทภก.ได้ทำการปรับกลยุทธ์ในการให้บริการผู้โดยสาร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Digital Airport ด้วยการนำแอพพลิเคชั่น AOT DIGITAL AIRPORTS มาให้บริการ ซึ่งเข้าถึงผู้โดยสารและครอบคลุมการใช้งาน ทำให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทาง, แผนที่ภายในอาคารสนามบิน, สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และระบบขนส่งมวลชนได้

ในส่วนของทภก. ยังสามารถนำข้อมูลมาเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยาน เช่น ปริมาณของผู้โดยสารตามจุดต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ และยังสามารถนำข้อมูลมาวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าอากาศยานได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ทภก.ได้มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับทางจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในการแก้ไขดินสไลด์บริเวณหน้าหอบังคับการบิน และปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4031 รวม 71,320,000 บาท (อ่านเพิ่มเติม คลิก) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นไปตามแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเติบโตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกของจังหวัดภูเก็ต

สำหรับข้อสงสัยในเรื่องของการเพิ่มตารางการบิน(Slot) ทภก. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกิจการการบินและจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ที่ต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร.ต.ธานี กล่าวว่า การเพิ่มตารางการบินจะมีคณะกรรมการการจัดสรรเวลาพิจารณา ซึ่งขณะนี้ผู้บริหารมีนโยบายที่จะรื้อใหม่ โดยจะมีการทบทวนท่าอากาศยานที่ได้ slot ไปแล้วแต่ไม่มีการบิน จะต้องคืนให้กับท่าอากาศยานที่มีความพร้อม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการการบินต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่