ทภก.สยายปีกอย่างเป็นทางการ เสร็จสิ้นโครงการพัฒนาสนามบินภูเก็ต พร้อมรับผู้โดยสาร 12.5 ล้านคน

ภูเก็ต - ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอย่างเป็นทางการ เพื่อประกาศให้ทราบทั่วกันว่า การเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้โครงการพัฒนา ทภก. (ปีงบประมาณ 2553 – 2557) เสร็จสิ้นสมบูรณ์ พร้อมรองรับผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561, เวลา 16:57 น.

โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ทอท. หน่วยงานราชการ บริษัทสายการบิน และผู้ประกอบการภายใน ทภก.เข้าร่วมในพิธี ณ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก. เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา หลังจากนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. (อ่านเพิ่มเติม คลิก)

นายนิตินัย กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้ดำเนินโครงการพัฒนา ทภก. ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ การขยายลานจอดอากาศยาน การก่อสร้างอาคารคลังสินค้า อาคารจอดรถยนต์ และสำนักงาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค

โดยเมื่อเดือนกันยายน 2559 ได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และจากนั้นได้ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ขณะนี้การดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว สามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ ทภก.เพิ่มขึ้น สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งได้สูงสุด 7,200 คน และสามารถเพิ่มเก้าอี้พักคอยสำหรับผู้โดยสารได้มากถึง 2,660 ที่นั่ง

สำหรับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก.ที่ปรับปรุงใหม่มีพื้นที่ 30,339 ตร.ม. แบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้น 1 มีพื้นที่ประมาณ 12,100 ตร.ม. เป็นส่วนผู้โดยสารขาเข้า ประกอบด้วย โถงผู้โดยสารขาเข้า พื้นที่ประมาณ 5,000 ตร.ม. โถงรับกระเป๋าผู้โดยสารขาเข้า พื้นที่ประมาณ 4,200 ตร.ม. พร้อมสายพานลำเลียงกระเป๋า 4 เส้น นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มประตูทางออกสำหรับผู้โดยสารขาออก ทางด้านทิศเหนือของอาคารอีก 1 จุด หมายเลข 83 – 84 พร้อมเพิ่มห้องน้ำเป็น 6 จุด (ชาย หญิง และคนพิการ)

สำหรับชั้น 2 มีพื้นที่รวมประมาณ 10,500 ตร.ม. โดยจากการดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ทำให้มีห้องโถงเช็คอินผู้โดยสารขาออกเป็น 4,000 ตร.ม. ประกอบด้วย เคาน์เตอร์เช็คอิน 66 เคาน์เตอร์ และจุดตรวจค้นสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องพร้อมเครื่องเอ็กซเรย์ จำนวน 7 เครื่อง และสำหรับพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออก มีพื้นที่ 6,500 ตร.ม. ประกอบด้วย ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 4 – 10 สะพานเทียบอากาศยานจำนวน 7 ชุด ร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร พร้อมทั้งห้องน้ำจำนวน 5 จุด (ชาย หญิง และคนพิการ)

และชั้น 3 เป็นพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารเป็น 3,500 ตร.ม ประกอบด้วย ร้านค้า พื้นที่พักคอย สำนักงานสายการบิน ส่วนบริการท่าอากาศยาน และห้องน้ำ 2 จุด (ชาย หญิง และคนพิการ) ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทภก.โดยสามารถรองรับเที่ยวบินได้ 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และรองรับผู้โดยสารจากเดิม 6.5 ล้านคนต่อปี เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็นอาคารระหว่างประเทศ 5 ล้านคนต่อปี และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 7.5 ล้านคนต่อปี มีหลุมจอดเพิ่มเป็น 34 หลุมจอด และที่จอดรถยนต์สามารถรองรับเพิ่มเป็น 1,500 คัน

"ทอท. ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ให้ความร่วมมือกับ ทอท.และ ทภก. เป็นอย่างดี และทำให้การดำเนินการต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย" นายนิตินัย กล่าวปิดท้าย 

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่