ทีมทำหมันเคลื่อนที่ซอยด๊อกลงพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งเป้า 6,000 ตัว

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) ร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย และองค์กรช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่ ตั้งหน่วยทำหมันเคลื่อนที่สุนัขและแมวที่อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกรกฎาคม โดยเริ่มจากตั้งหน่วยที่วัดบ่อผุด ตำบลบ่อผุด ก่อนจะย้ายพิกัดไปวัดศรีทวีป ตำบลอ่างทอง และวัดสำเร็จ ตำบลหน้าเมืองตามลำดับ ตั้งเป้าทำหมันสัตว์ 6,000 ตัว

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 09:14 น.

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีสัตว์จรจัดเกิดใหม่จำนวนมาก เนื่องจากขาดการควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยมูลนิธิฯ ได้รับรายงานเหตุสัตว์เลี้ยงถูกทอดทิ้ง และสัตว์บาดเจ็บจำนวนมาก จากการที่ธุรกิจภาคท่องเที่ยวหลายแห่งปิดตัวลงและยกเลิกจ้างงาน สัตว์จรจัดจึงเป็นปัญหาในพื้นที่ที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน

นอกจากให้บริการทำหมันเคลื่อนที่แล้ว ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ยังได้จัดสัมมนาการดูแลสุนัขและแมวบนเกาะอย่างยั่งยืน ร่วมด้วยตัวแทนจากเทศบาลนครเกาะสมุย องค์กรช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่ และอาสาสมัครที่ดูแลสัตว์บนเกาะ เพื่อแนะนำการต่อยอดโครงการทำหมัน เนื่องจากการทำหมันเพียงครั้งเดียวไม่สามารถควบคุมจำนวนสัตว์ได้อย่างถาวร จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการช่วยเหลือสัตว์ เช่น การรับรักษา การแจ้งเหตุสัตว์บาดเจ็บ เจ็บป่วย และให้ความรู้เรื่องกฏหมายพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและป้องกันการทำร้ายสัตว์ในพื้นที่

ซอยด๊อกเคยลงพื้นที่ทำหมันสัตว์ที่เกาะสมุยในปีพ.ศ. 2560 – 2561 และได้ทำหมันสัตว์ทั้งสิ้น 8,013 ตัว (สุนัข 7,532 ตัวและแมว 481 ตัว) เพื่อจัดการปัญหาสัตว์จรจัดล้นพื้นที่ และเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวบนเกาะสมุย

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่