’ธนูศักดิ์’ รับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมัยที่ 2

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.20 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมี นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

เอกภพ ทองทับ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 10:29 น.

นายธนูศักดิ์ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2564 - 2565 แทนชุดเก่าที่หมดวาระ

ที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดภูเก็ตได้บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของหอการค้าและยึดถือปฏิบัติกันต่อ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม การเงิน เศรษฐกิจ การบริการ และการประกอบอาชีพอิสระ ในเขตจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการรับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรมเกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ, ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้าทางราชการ และช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศลและสาธารณะสงเคราะห์

จากนั้นในที่ประชุมได้ทำการเลือกตั้งฯ ผลปรากฏว่า นายธนูศักดิ์ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกฯให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2

 

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่