ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนขยายเวลาสถานบันเทิง-สถานบริการ

คณะได้เดินทางลงพื้นที่ภูเก็ต หารือการแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ตพร้อมสนับสนุน การ ขยายเวลาเปิด ปิดสถานบันเทิง-สถานบริการ ใน 2 โซน คือที่ถนนท้ายนา ตำบลกะรน และ ที่ซอยบางลา ป่าตอง

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา 12:26 น.

ภาพ ปชส ภก

ภาพ ปชส ภก

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะติดตามแนวทางการแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการจัดโซนนิ่งสถานบริการสถานบันเทิง และการ ขยายเวลาเปิด ปิดสถานบันเทิงสถานบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนาย โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและร่วมหารือ

นาย โชคชัย กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงกฎหมายการขยายเวลาเปิดปิดสถานบันเทิงสถานบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จาก สถานบริการปิดเวลา 24.00 น. และสถานบันเทิง ปิดในเวลา 01.00 น. ขยายเป็นเวลา 04.00 น. จำนวน2โซน

โดยขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการสถานบันเทิงในเขตพื้นที่โซนนิ่งจำนวน 2 โซน คือ ในอำเภอเมือง เขตพื้นที่ ถนนท้ายนา ตำบลกะรน และในอำเภอกะทู้ ในเขตพื้นที่ ถนนบางลา ,ถนนทวีวงศ์, ถนนทวีวงศ์ราษฎร์อุทิศ 200 ปี (บางส่วน) และซอยแสนสบาย

นายพงษ์ภาณุ กล่าววว่า จังหวัดภูเก็ตมีการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมสนับสนุนการปรับแก้กฎกระทรวง ขยายเวลาเปิด ปิดสถานบันเทิง-สถานบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ใน 2 โซน ข้างต้น

หากมีการแก้กฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมจะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาล และจะเป็นจังหวัดนำร่อง หรือภูเก็ตโมเดลที่นำไปใช้ในพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆของประเทศไทยต่อไป นายพงษ์ภาณุ กล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่