ปิดรพ.สนามภูเก็ต 1 แพทย์ร่วมส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน 

ภูเก็ต - วันนี้ (30 พ.ค.) เวลา 11.00 น. แพทย์หญิงบุษยา สันติศานติ์ แพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ตกลับบ้าน ภายหลังจากที่ได้รับการรักษาจนหายจากการติดเชื้อโควิด-19 อย่างปลอดภัย พร้อมกำหนดปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ แต่ยังคงอุปกรณ์ต่าง ๆ เอาไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

ข่าวภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2563, เวลา 14:53 น.

พญ.บุษยา กล่าวว่า เป็นครั้งแรกของจังหวัดภูเก็ตที่มีการตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้อนุมติให้ใช้หอประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ จัดทำเป็นโรงบาลสนาม แห่งที่ 1 ซึ่งเป็นการวางแผนที่ดี และได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคประชาชนและภาครัฐเป็นอย่างดี มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย อย่างมีศักยภาพให้มีความพร้อม บวกกับความพร้อมของบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมาด้วยใจ มีความเสียสละ แม้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงแต่ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่มีอุปสรรคและเป็นไปด้วยดีและราบรื่น

ส่วนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับผู้ป่วยเข้าทำการรักษาจำนวน 121 ราย ในจำนวนนี้มีอยู่ 2 ราย มีอาการหนัก ต้องส่งกลับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต แต่ก็สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยจนหาย (ส่งกลับมายังโรงพยาบาลสนามเพื่อกักตัวต่อ 1 ราย) และส่งผู้ป่วยที่หายกลับบ้านในที่สุด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานของแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่ กรณีมีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดูแลควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ทำให้มีสถานที่รองรับกับกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวปัจจุบันผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกราย และยังไม่มีการนอนโรงพยาบาลซ้ำ

“มาถึงวันนี้ในนามของบุคลากรทางการแพทย์ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนามเป็นอย่างดีและขอให้พี่น้องประชาชนดูแลตัวเองในวิถีชีวิตใหม่ ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อย ๆ เพื่อให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากโรคโควิด-19” พญ.บุษยา กล่าว

ผู้รักษาหายจากการติดเชื้อโควิด-19 รายหนึ่งซึ่งเป็นเพศหญิง อายุ 58 ปี ชาวอำเภอถลาง ได้กล่าวแสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาเป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่โรงพยาบาลสนามภูเก็ต

“ตลอดระยะเวลาของการรักษาได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่น ดีใจที่วันนี้ได้กลับบ้านและจะปฏิบัติ ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดคือ การสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยขอฝากถึง พี่น้องประชาชนก่อให้ดูแลรักษาตนเองและหากมีอาการป่วยขอให้รีบพบแพทย์และต้องบอกความจริงกับแพทย์เพื่อทำการรักษาจะได้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19” เธอกล่าว

หลังจากนี้ จังหวัดภูเก็ตกำหนดปิดโรงพยาบาลสนาม จังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ประจำปฏิบัติหน้าที่ ณ สังกัดของตนเอง แต่จะยังคงเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียง ที่นอน และเครื่องใช้ต่าง ๆ เอาไว้ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ในวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดย สสจ.ภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนดำเนินชีวิตแบบนิวนอร์มอลอย่างสม่ำเสมอ หากจำเป็นต้องเดินทาออกจากบ้านควรวางแผนการเดินทางให้รัดกุม และหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีช่วงเวลาแออัด

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่