ภูเก็ตผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 เตือนออกจากบ้านเมื่อจำเป็นวางแผนเดินทางให้รัดกุม สวมหน้ากาก

ภูเก็ต - สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชน ดำเนินชีวิตแบบนิวนอร์มอลอย่างสม่ำเสมอ หากจำเป็นต้องเดินทาออกจากบ้านควรวางแผนการเดินทางให้รัดกุม ใส่หน้ากากผ้า พกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือเป็นประจำ ใช้ขนส่งสาธารณะเฉพาะที่จำเป็น หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีช่วงเวลาแออัด หากมีอาการ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ทันที

ข่าวภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2563, เวลา 12:28 น.

แฟ้มภาพ ข่าวภูเก็ต : ธัญลักษณ์ สากูต

แฟ้มภาพ ข่าวภูเก็ต : ธัญลักษณ์ สากูต

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 29 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 227 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 221 ราย (ไม่มีกลับบ้านเพิ่ม) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 3 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 7,192 ราย (รายใหม่ 91 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 36 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 3 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 33 ราย) กลับบ้านแล้ว 7,156 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 11,227 ราย (พบเชื้อ 227 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 7,192 ราย (พบเชื้อ 189 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย)

พร้อมระบุว่า ด้วยวิกฤตการระบาดของเชื้อโควิด-19 แม้จะเริ่มด้วยความตื่นตระหนก ต้องมีการเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เคยทำ แต่ไม่นานประชาชนก็ได้เริ่มเรียนรู้ เข้าใจ สาเหตุการติดเชื้อ รู้จักวิธีการป้องกัน และร่วมกันเริ่มทำในสิ่งที่ ไม่เคยทำ เพื่อป้องกันตัวเองและคนในครอบครัวให้ปลอดภัย จนเป็นชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ ซึ่งยังคงต้องมีการปฏิบัติไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะมีการค้นพบยารักษาและวัคซีนที่ป้องกันโควิด-19 ได้

ทั้งนี้ สสจ.ภูเก็ต เน้นย้ำให้ประชาชนดำเนินชีวิตแบบนิวนอร์มอลอย่างสม่ำเสมอ คือ พยายามอยู่บ้านออกจากบ้านเมื่อจำเป็น แยกภาชนะส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น หากจำเป็นต้องเดินทาออกจากบ้านควรวางแผนการเดินทางให้รัดกุม ใส่หน้ากากผ้า พกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือเป็นประจำ ใช้ขนส่งสาธารณะเฉพาะที่จำเป็น หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีช่วงเวลาแออัด ซ้อนมอเตอร์ไซค์ควรหันข้างคนขับและต้องใส่หน้ากากและสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง พกถุงผ้าติดตัว เลี่ยงหยิบจับภาชนะกับผู้อื่น เมื่อกลับถึงบ้านต้องล้างมือ อาบน้ำ พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ที่สำคัญคือ เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร

และหากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ทันที

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่