ผู้นำทัพคนใหม่แห่งวงการ อสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต

คุณบุญ ยงสกุล นายกนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตคนใหม่ มุ่งยกระดับสมาคมฯ ให้มีมาตรฐานเป็นสากลยิ่งขึ้น

ข่าวภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2560, เวลา 09:00 น.

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ไวท์เฮ้าส์ โบ๊ทลากูน ได้มีการลงมติเลือกตั้งนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต คนใหม่ โดยสมาชิกสามัญฯ เสนอนายบุญ ยงสกุล เป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เพื่อทำหน้าที่เป็นนายกสมาคม ประจำปี 2560-2562 และที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายบุญ ยงสกุล เป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต แทนที่ นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช อดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ที่ได้หมดวาระลงไป หลังจากดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต มาจนครบวาระที่ 2 แล้ว

นายบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตท่านใหม่ ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่ให้โอกาสในการทำหน้าที่นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต โดยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และตั้งใจจะสานต่อภารกิจของอดีตนายกสมาคมฯ ที่ได้ทำไว้อย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยการจัดสัมมนาที่เป็นประโยชน์และเป็นที่สนใจแก่ท่านสมาชิก และต้องการยกระดับสมาคมฯ ให้มีมาตรฐานเป็นสากลยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ยังได้พิจารณาวาระอื่นๆในโอกาสประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ประกอบด้วย การรับรองงบการเงิน บัญชีสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ปี 2559 การสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ประจำปี 2559 ซึ่งสมาคมได้ดำเนินการจัดงานแข่งขันกอล์ฟ การกุศล, การเข้าพบหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย, การจัดงาน P-REA Dinner Talk, การร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารศูนย์ข้อมูล เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา หลักเกณฑ์รายละเอียดการเปิดรับสมาชิกใหม่ อัตราค่าสมาชิก การชำระค่าต่ออายุสมาชิก

ทั้งนี้ นายธนูศักดิ์ อดีตนายกสมาคมฯ กล่าวว่า การบริหารงานของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดภูเก็ต อันจะนำมาสู่การบริหารจัดการที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่