ผู้ป่วยโควิด-19 ภูเก็ตกลับบ้านเพิ่ม 1 เหลือรักษาตัวในรพ. 3 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

ภูเก็ต - สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม ขณะนี้เหลือผู้ติดเชื้อยืนยันกำลังผู้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 3 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 38 ราย

เอกภพ ทองทับ

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563, เวลา 12:34 น.

ภาพ ธัญลักษณ์ สากูต

ภาพ ธัญลักษณ์ สากูต

ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. – 28 พ.ค. 63 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 227 ราย (ไม่พบรายใหม่)โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 221 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 1 ราย) จำนวนเสียชีวิตคงที่ 3 ราย และจำหน่าย 1 ราย

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 7,101 ราย (รายใหม่ 84 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 41 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 3 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 38 ราย) กลับบ้านแล้ว 7,060 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 11,136 ราย (พบเชื้อ 227 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 7,101 ราย (พบเชื้อ 189 ราย) และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย)

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนที่ไปใช้บริการภายในศูนย์การค้าหรือห้างร้านต่าง ๆ ให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา หากชำระเงินด้วยเงินสดต้องไม่สัมผัสมือกับผู้ค้าโดยตรง หรือให้ชำระแบบไร้เงินสด และควรตรวจสอบความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในพื้นที่ห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ได้ที่เว็บไซต์ ไทยชนะ.com ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตัวตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ทางราชการกำหนดอย่างจริงจัง

ขอให้กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19ได้ทันที

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 24.00 น.

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่