พิธีเปิดทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 หลังใหม่ อาคารชิโนโปรตุกีส 5 ชั้น งบ 366 ล้าน

ภูเก็ต - วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 8 เป็นประธานในพิธีเปิดทําการ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 8 หลังใหม่ มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 16:52 น.

พิธีในวันนี้เริ่มต้น เวลา 09.09 น. พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ นำโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม และสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญฉลองอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 หลังใหม่ เวลา 10.49 น. ประกอบพิธีเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานและคณะถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหาร พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ

อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 8 (หลังใหม่) ตั้งอยู่บนถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เริ่มโครงการโดย นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ อดีตประธานศาลฎีกา เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ก่อสร้างบนที่ดินราชพัสดุ โดยปีงบประมาณ 2560 สํานักงานศาลยุติธรรม ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง จํานวนเงิน 366,800,000 บาท (สามร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนบาท) เนื้อที่ปลูกสร้าง 16,478 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย 22,401 ตารางเมตร อาคารมีความสูง 5 ชั้น มีโครงสร้างสถาปัตยกรรม ของอาคารแบบชิโนโปรตุกีส เป็นลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 63.90 เมตร ยาว 83.90 เมตร โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 1,176 วัน ซึ่งได้ดําเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จและส่งมอบอาคารเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่