Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

พ่อเมืองภูเก็ตสั่งการอบจ.เร่งจ้างไฟล์การ์ดให้ครบถ้วนพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยว

ภูเก็ต - วานนี้ (9 พ.ย. 60) เมื่อเวลา 10.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แถลงผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่งหรือไลฟ์การ์ดในพื้นที่ชายหาดของจังหวัดภูเก็ต โดยย้ำว่าจังหวัดได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560, เวลา 17:17 น.

ภาพ ทม.ป่าตอง

ภาพ ทม.ป่าตอง

ในขณะเดียวกันได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.) เร่งดำเนินการจัดจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย Life Guard ให้ครบถ้วนและประจำจุดที่สำคัญของชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมพร้อม ในฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต จัดทำโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่งหรือไลฟ์การ์ด สัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 60 (สัญญาเริ่มวันที่ 20 ม.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 ) ทำให้ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการจ้างพนักไลฟ์การ์ดที่ขาดความต่อเนื่อง”

พนักงานไลฟ์การ์ดประกาศว่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม หลังจากอบจ. ได้ตัดงบประมาณสัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่งหรือไลฟ์การ์ดลงอย่างต่อเนื่อง และเตือนให้ประชาชนดูแลตัวเอง (อ่านเพิ่มเติม คลิก)

ก่อนที่นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะเข้ามาจัดการปัญหาดังกล่าว และดำเนินแผนการระยะสั้นเพื่อไม่ให้ชายหาดภูเก็ตต้องไร้ซึ่งไลฟ์การ์ด โดยขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทำงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง (อ่านเพิ่มเติม คลิก

ซึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว นายเสถียร ระบุว่า ขณะนี้ อบจ.ภูเก็ตได้ดำเนินการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่งออกเป็นแต่ละแนวชายหาดเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุขณะลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดดำเนินการไปแล้วจำนวน 7 หาด โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา มีรายละเอียดดังนี้

ชายหาดในหานจำนวน 2 จุดพนักงาน 6 คน, ชายหาดยะนุ้ยจำนวน 1 จุดพนักงาน จำนวน 2 คน, ชายหาดกมลาจำนวน 3 จุด พนักงาน 7 คน, ชายหาดป่าตองจำนวน 7 จุดพนักงาน จำนวน 21 คน, ชายหาดสุรินทร์จำนวน 2 จุด พนักงาน จำนวน 6 คน, ชายหาดบางเทาจำนวน 5 จุด พนักงาน จำนวน 11 คน, ชายหาดในทอนจำนวน 2 จุด พนักงาน จำนวน 5 คน และชายหาดไม้ขาว จำนวน 2 จุด พนักงาน จำนวน 5 คน รวมจุดปฏิบัติงาน 24 จุด พนักงาน จำนวน 63 คน

ในส่วนของหาดกะตะ หาดกะรนและหาดในยางขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง พนักงานไลฟ์การ์ด มีเป้าหมาย 32 คน โดยคาดว่าจะได้รับคำตอบในวันที่ 9 พ.ย. แต่ในวันนี้ (10 พ.ย. 60) ผู้สื่อข่าว ข่าวภูเก็ต ได้ติดต่อไปยังนายสเถียร แต่ไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัดแต่อย่างใด

สำหรับความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่งวงเงินงบประมาณ 16,500,000.- บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือนนั้น อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนหาผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดเวลาดำเนินการ ทั้งกระบวนการยื่นซอง กระบวนการเปิดซอง ประกวดราคา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย. 60

อย่างไรก็ตามในส่วนของการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายหาดที่ยังไม่มีพนักงานไลฟ์การ์ด เช่น หาดกะตะ หาดกะรนและหาดในยางนั้นได้มีการประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่