ภาค 8 ตั้งเป้ากำจัดปัญหาเด็กแว้นภายใน 4 เดือน วันนี้บดทำลาย 500 ท่อดัดแปลง

ภูเก็ต - เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (23 ส.ค.) ที่ห้องประชุมไม้ขาว ตรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พร้อมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 8 ร่วมกันแถลงข่าว การปฏิบัติการกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทาง และความผิดที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสถานีตำรวจ ชุดจับกุม เข้าร่วม

เอกภพ ทองทับ

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562, เวลา 18:15 น.

พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ กล่าวว่า ตามคำสั่งสำนักงานแห่งชาติ ให้ดำเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 “พิทักษ์ภัยให้กับประชาชน2562” และมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นนโยบายเรื่องด่วนที่รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญ

ตำรวจภูธรภาค 8 ได้นำนโยบายมาตรการและข้อสั่งการไปปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยสั่งให้ทุกพื้นที่ดำเนินการอย่างจริงจัง และนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปัญหานี้หมดไปภายใน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป

โดยระดมสรรพกำลังตั้งฝ่ายสืบสวนฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายจราจร ทำการปิดล้อมตรวจค้นและตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามห้วงเวลาที่เหมาะสม จัดทำประวัติร้านค้า ร้านซ่อมร้าน ขายอะไหล่ ข้อมูลกลุ่มนักแข่งรถ เพื่อป้องกันปราบปรามและจับกุมความผิดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการขยายผลดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนสนับสนุนในการกระทำความผิดได้แก่ ข้อมูลทางแฟนเพจ ที่นัดรวมกลุ่มเพื่อนำไปสู่การแข่งรถในทาง ซึ่งทราบว่าจะมีการนัดกันในวันที่ 25 ส.ค.นี้ แต่ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดำเนินการก่อน จึงต้องยกเลิกนัดหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่มีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ในพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่อำเภอเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี และอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ผลการปฏิบัติในการปิดล้อมตรวจค้นพื้นฯ ห้วงที่ 2 ของเดือ ก.ค. ระหว่างวันที่ 20 -29 ก.ค. และห้วงที่ 1 ของเดือนส.ค. ระหว่างวันที่ 3- 12 ส.ค.มีดังนี้

ทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3,589 เป้าหมาย พบการกระทำผิด จำนวน 2,776 เป้าหมาย คิดเป็น 77.35% ไม่พบการกระทำผิด จำนวน 805 เป้าหมาย คิดเป็น 22.44% จับกุมสิ่งผิดกฎหมาย จำนวน 2369 ราย ผู้ต้องหา จำนวน 2447 ราย โดยแบ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืน จำนวน 238 ราย ผู้ต้องหา 235 คน อาวุธปืนธรรมดา จำนวน 192 กระบอกกระสุน 1340 นัด แยกเป็นปืนมีทะเบียน จำนวน 48 กระบอก ไม่มีทะเบียน จำนวน 144 กระบอก อาวุธสงคราม จำนวน 1 กระบอก

ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด จำนวน 2,131 ราย ผู้ต้องหา จำนวน 2,212 คน ของกลางยาบ้า จำนวน 171,899 เม็ด ยาไอซ์ จำนวน 6,697 กรัมเฮโรอีน จำนวน 14.57 กรัม กัญชาแห้ง จำนวน 145กิโลกรัม พืชกระท่อม จำนวน 6,623 กิโลกรัม น้ำกระท่อม จำนวน 267 ลิตร

คดีค้างเก่า จำนวน 175 ราย ผู้ต้องหา จำนวน 175 ราย ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน จำนวน 100 ราย ผู้ต้องหา จำนวน 177 คน ความผิดตาม พ.ร.บ.เข้าเมืองจำนวน 110 ราย ผู้ต้องหา จำนวน 115ราย

ในส่วนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกับผู้ขับขี่และผู้ให้การสนับสนุนจับกุมตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522จำนวน 272 ราย จับกุมตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำนวน 13,779 รายของกลางที่ตรวจยึดจากการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ท่อดัดแปลง จำนวน 630 ชิ้น จำนวนรถที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบรถยนต์ 37 คัน รถจักรยานยนต์ 685 คัน ดำเนินการกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ยังไม่พบการกระทำผิด มีการว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน 146 ราย

การดำเนินการกับร้านค้าแก้ไขดัดแปลง ตกแต่ง ตามกฎหมายอื่น ๆ ได้แก่ การจับกุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในข้อหาดำเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในลักษณะที่เป็นการค้า 3 ราย

สำหรับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิด อื่นที่เกี่ยวข้องตำรวจภูธรภาค 8 ได้รวบรวมของกลาง ได้แก่ ท่อดัดแปลงที่จัดกลุ่ม และยึดโดยความยินยอมของเจ้าของ ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. ซึ่งเริ่มใช้มาตรการนี้บังคับจนถึงปัจจุบันวันที่ 19 ส.ค. ปรากฏว่ามีของกลางท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ ดัดแปลง จำนวนกว่า 500 ชิ้น และได้มีการทำลายโดยใช้รถบดในวันนี้

(อ่านข่าวผลการปฏิบัติในห้องที่ 2 ของเดือนมิถุนายน และห้วงที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม คลิก)

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่