ภาค 8 ปราบปรามจับกุมเด็กแว้น ยึดรถจักรยานยนต์กว่า 200 คัน

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 พล.ต.ท.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ ผบช.ภ.8 แถลงข่าวผลการปฏิบัติการปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง มีตำรวจในพื้นที่ภูธรภาค 8 เข้าร่วมการแถลงข่าวฯ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

เอกภพ ทองทับ

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563, เวลา 09:31 น.

ภาพ ตำรวจภูธรภาค 8

ภาพ ตำรวจภูธรภาค 8

พล.ต.ท.จิรวัฒน์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในมาตรการป้องกันเชิงรุก  มาตรการปราบปราม มาตรการสอบสวนขยายผล มาตรการเฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้กระทำผิดและกลุ่มเสี่ยง สำหรับในมาตรการปราบปราม ได้กำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง และความผิดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2563 

ตำรวจภูธรภาค 8 ได้ นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั้ง 7 จังหวัด ในพื้นที่คับผิดชอบ เพิ่มความเข้มในการปราบปรามการแข่งรถผิดกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา เน้นการทำงานเชิงรุก จับกุมผู้กระทำผิดพร้อมออกตรวจสอบแหล่งมั่วสุม หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย ในส่วนผู้กระทำผิดอายุต่ำกว่า 18 ปี และที่มีพฤติกรรมเสี่ยง มีมาตรการดำเนินการกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนกระทำผิด

ในห้วงวันที่ 20-30 มิถุนายน 2563 ตำรวจภูธรภาค 8 ได้ระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถและความผิดที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินการ ดังนี้ จับกุมผู้กระทำผิดตาม พรบ.จราจรทางบก และ พรบ.รถยนต์จำนวน 3,495 ราย, จับกุมแข่งรถในทาง 1 ราย, ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 237 คัน และรถยนต์ 1 คัน, ตรวจยึดท่อไอเสีย ไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 311 ชิ้น  , จัดทำประวัติผู้กระทำผิดและที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่งรถในทาง 175 คน และว่ากล่าวตักเตือน/ทำทัณฑ์บน บิดามารดา และผู้ปกครอง 28 ราย

“ตำรวจภูธรภาค 8 ยืนยันว่าจะดำเนินการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป ขอความร่วมมือประชาชน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และหากพบเห็นมีการกระทำผิดแข่งรถหรือกระทำผิดกฎหมาย ให้โทรแจ้งสายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” พล.ต.ท.จิรวัฒน์ กล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่