ภูเก็ตขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีพ้อต่อ ประจำปี 2561 เริ่มวันแรก 23 ส.ค.

ภูเก็ต - เทศบาลนครภูเก็ตได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม กำหนดจัดงานประเพณีพ้อต่อ (สารทจีน) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 9 กันยายน ที่ศาลเจ้าและชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดให้คงอยู่ และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม แก่ประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561, เวลา 17:52 น.

ภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ในช่วงประมาณเดือน 9 (ปฏิทินจันทรคติไทย) ของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีพ้อต่อ หรือสารทจีน ซึ่งเป็นงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เป็นประเพณีแห่งความกตัญญูที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตามคติความเชื่อและความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน

โดยจะจัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติจีน งานประเพณีพ้อต่อ มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เทศกาลอุลลัมพน แต่ในปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า ประเพณีพ้อต่อ แปลว่า กิจกรรมโปรดสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ โดยทั่วกัน เทศกาลพ้อต่อ เป็นวันครึ่งปีตามคตินิยมของจีน เป็นวันที่วิญญาณได้รับการปลดปล่อยให้กลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องชาวจีนจึงจัดพิธีบวงสรวงวิญญาณบรรพบุรุษ ด้วยการตกแต่งแท่นบูชาและเครื่องกงเต็กตามบ้านเรือน ส่วนดวงวิญญาณที่ไม่มีญาตินั้นแต่ละบ้านจะจัดอาหารคาวหวานเซ่นไหว้ไว้หลังบ้าน เครื่องเซ่นไหว้ในประเพณีพ้อต่อ ได้แก่ น้ำชา ขนมรวม (เต่เหลี่ยว) มิดเจี่ยน (คล้ายเครื่องบายศรีของไทย) ขนมเต่า (อังกู้) ขนมฟู (ฮวดโก้ย) ขนมจ่าง (กี้จ่าง) ผลไม้ (สับปะรด กล้วยข้าว ส้ม) ของหวานคาว เหล้าจีน และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ขนมเต่าสีแดง ซึ่งเรียกว่า ตั่วกู้ โดยรวมพิธีไหว้นี้เรียกว่าพิธีป่ายปั๋ว

โดยมีกำหนดการจัดงานประเพณีพ้อต่อ (สารทจีน) ประจำปี 2561 ดังนี้

วันที่ 23 และ 30 สิงหาคม พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว (ชุมชนถนนกระบี่)
วันที่ 25 สิงหาคม ศาลเจ้าจ้อสู่ก้ง (วงเวียนสุรินทร์)
วันที่ 26 สิงหาคม พ้อต่อตลาดเหนือ (จ้ออ๋อง) ถนนกระบี่
วันที่ 27-28 สิงหาคม พ้อต่อตลาดสด (ถนนระนอง)
วันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน ศาลเจ้าพ้อต่อก้ง (บ้านบางเหนียว) ถนนตะกั่วทุ่ง
วันที่ 31 สิงหาคม พ้อต่ออ่าวเก ถนนตะกั่วป่า

สำหรับขบวนแห่ขนมเต่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในเทศกาลพ้อต่อในปีนี้นั้น จะมีขึ้นในวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม เวลา 11.50 น. โดยขบวนแห่ขนมเต่าจะเคลื่อนออกจากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ไปยังตลาดสาธารณะ 1 ถนนระนอง และในวันพุธ ที่ 29 สิงหาคม เวลา 17.19 น. จะมีขบวนแห่ขนมเต่า จากลานมังกรไปยังศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้วกวนอิมไต่ซื่อ (ศาลเจ้าพ้อต่อก๊งบางเหนียว) นอกจากนั้น ประเพณีพ้อต่อ ยังมีพิธีป่ายปั๋วของศาลเจ้าและหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่