ภูเก็ตจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 สะท้อนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ภูเก็ต - คืนวันที่ 14 เม.ย. 67 นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ จังหวัดภูเก็ต 2567 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี หรือลานมังกร ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2567, เวลา 07:34 น.

โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้ งานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี หรือลานมังกร โดยมีกิจกรรมมากมายสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละท้องถิ่น แต่ละชาติพันธุ์ ที่ความแตกต่าง ซึ่งเป็นเสน่ห์และอัตลักษณ์ที่ สร้างความสัมพันธ์ในมิติทางสังคมระหว่างครองครัว ชุมชน และประเทศชาติ ผ่านกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์แบบวิถีท้องถิ่นของชาวภูเก็ต ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติมากยิ่งขึ้น 

สำหรับการจัดงานเย็นทั่วหน้ามหาสงกรานต์จังหวัดภูเก็ต 2567 เป็นการนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น Festival Hub of Asia ด้วยการนำกิจกรรมที่หลากหลายมารวมไว้ภายในงาน เช่น นิทรรศการประเพณีสงกรานต์ไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ, นิทรรศการ ประเพณีสงกรานต์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต, กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม

โดยเริ่มจากขบวนแห่มหาสงกรานต์จังหวัดภูเก็ต การแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองวันละ 1 เมนู ตลอด 3 วัน 3 เมนู และการแสดงของศิลปินชื่อดังชาวใต้ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของท้องถิ่นภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่