ภูเก็ตพบติดเชื้อ 1 รายใหม่ ครูสอนออนไลน์ชาวจีนกลับจากเซี่ยงไฮ้ ย้ำสวมหน้ากากตลอดเวลา

ภูเก็ต – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงาน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 24 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 227 ราย (รายใหม่ 1 ราย)โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 214 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 4 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 9 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563, เวลา 12:06 น.

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ เป็นรายที่ 227 หญิงชาวจีน อายุ 49 ปี อาชีพครูสอน ออนไลน์ เดินทางกลับมาจากประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ (เดินทางมาพักที่ภูเก็ตช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม 2563) เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ติดเชื้อรายที่ 226 พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล พร้อมด้วยลูกอีก 3 คน (อายุ 15 ปี 10 ปี และ 7 ปี) ผลการตรวจของลูก ผลเป็นลบ ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค ซึ่งผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายนี้ ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,819 ราย (รายใหม่ 53 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 39 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 9 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 30 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,780 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 10,854 ราย (พบเชื้อ 227 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,819 ราย (พบเชื้อ 189 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย)

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล ในระยะนี้จังหวัดภูเก็ตได้ผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยให้เปิดกิจการเพิ่มเติมในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โดยเปิดให้บริการเวลา 10.00 - 20.00 น และจำกัดคนเข้าใช้บริการตามอัตราส่วนของพื้นที่ 1 คน ต่อ 5 ตร.ม. ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องช้อปปิ้งแบบนิว นอร์มอล คือ โหลดแอปพลิเคชันก่อนเข้าห้าง หรือลงทะเบียนผู้ใช้บริการ เพื่อจะเป็นข้อมูลการเข้า-การออกในการใช้บริการ หากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่นั้น ๆ จะได้ติดตามตัวในการควบคุมโรคได้ทันท่วงที

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่ไปใช้บริการ ให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หากชำระเงินด้วยเงินสดต้องไม่สัมผัสมือกับผู้ค้าโดยตรง หรือชำระแบบไร้เงินสด และสิ่งสำคัญควรตรวจสอบความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในพื้นที่ห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ได้ที่ www.ไทยชนะ.com ก่อนออกเดินทาง เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรคโควิดระลอก 2 ได้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตัวตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดอย่างจริงจัง

ในขณะเดียวกันกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ำถึงประชาชนที่อาจละเลยการป้องกันตนเอง ทุกคนใส่ใจสุขอนามัยตนเองอย่างต่อเนื่อง หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ และควรมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อใช้เวลานอกบ้านให้น้อยที่สุด
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังป้องกันตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับการผ่อนปรนมาตรการทั้งในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมใช้บริการด้วย เมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้านทุกวัน การสวมหน้ากากยังเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งวิธีการเลือกหน้ากากผ้าที่เหมาะสมนั้น ต้องเลือกขนาดและปรับสายให้กระชับกับใบหน้า สวมให้คลุมทั้งจมูกและใต้คาง เปลี่ยนหน้ากากผ้าทุกวัน หรือเปลี่ยนเมื่อรู้สึกเปียกชื้นในระหว่างวัน เมื่อกลับถึงที่พักให้ซักด้วยสบู่หรือผงซักฟอก และตากแดดให้แห้ง ก่อนนำมาใช้ในครั้งต่อไป

“ส่วนการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนั้น ให้หันด้านที่มีสีหรือบานพับคว่ำไว้ด้านนอก และหันด้านที่ไม่มีสีหรือบานพับหงายเข้าหาใบหน้า ซึ่งจะมีลักษณะพื้นผิวนุ่มกว่า เพื่อดูดซับเหงื่อ น้ำมูก น้ำลายจากการไอ จาม โดยให้ขอบที่มีแถบลวดอยู่ด้านบน กดแถบลวดให้แนบสันจมูก และดึงหน้ากากให้คลุมถึงใต้คาง ซึ่งหน้ากากอนามัยเป็นชนิดที่ใช้แล้วทิ้ง หากเกิดการฉีกขาด ใส่แล้วไม่กระชับ เปื้อนสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลายหรือเปียกน้ำ ให้เปลี่ยนใหม่ทันที โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน หากพบว่าหน้ากากมีความชื้นให้รีบเปลี่ยนใหม่และควรมีหน้ากากสำรองไว้ตลอดเวลา

สำหรับวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนั้นประชาชนทั่วไป และทิ้งลงในถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิด หากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อที่มีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจน ที่สำคัญต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสวมและหลังทิ้งหน้ากาก และห้ามใช้หน้ากากร่วมกับคนอื่น เพื่อสุขอนามัยที่ดี” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

สำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1- 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ทันที

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่