ภูเก็ตรับงบ 228.9 ล้านบาทแก้ปัญหาภัยแล้ง คาดลงนามในสัญญา 1 ก.พ. นี้!

ภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตได้รับงบกลาง 228.9 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามโครงการแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/2563 ขณะนี้อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การประปาภูมิภาค สาขาภูเก็ต คาดลงนามในสัญญาจ้างได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนระยะเร่งด่วนเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนแล้ว

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563, เวลา 11:07 น.

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง และหลายพื้นที่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนทั้ง 3 แห่งในจังหวัดภูเก็ตมีน้อยลง ทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต จึงต้องลดแรงดันในการ จ่ายน้ำลง ทำให้พี่น้องประชาชนบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบ และน้ำประปาไหลน้อยบางช่วงเวลา และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้วางแผนการจ่ายน้ำฟรีให้กับผู้ใช้น้ำตามแผนที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. บริเวณตำบลรัษฎา ดังนี้

วันอาทิตย์: กำหนดแจกจ่ายน้ำที่หมู่บ้านณัฐกมลทั้ง 3 โครงการ และหมู่บ้านเทพบุรี
วันจันทร์: หมู่บ้านศรีสุชาติ และหมู่บ้านร็อคการ์เด้น
วันอังคาร: ซอยเทพกระษัตรีค้าเหล็ก ซอยลูกแก้ว และหมู่บ้านเพิ่มสิน
วันพุธ: มูลนิธิตะวันฉายถัง เพิ่มแรงดันหมู่บ้านสุพิชชา ชุมชนคอสะพานเกาะสิเหร่
วันพฤหัสบดี: การเคหะชุมชนกิ่งแก้ว ซอยแม่ขำ ซอยดวงแข ซอยผ่านฟ้า และซอยท่าจีน
วันศุกร์: ชุมชนโหนทรายทอง และชุมชนเขาพิทักษ์
วันเสาร์: ที่ซอยแหลมหิน ซอยเกียรติสิน และซอยพัชนี
ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถนำรถมารับน้ำฟรีได้ที่จุดจ่ายน้ำตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรผู้ประสานงาน 0954217895

สำหรับงบกลางจำนวน 228.9 ล้านบาท นายภัคพงศ์ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้มีการเสนอขอจัดสรรงบกลาง โครงการในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวม 2 โครงการคือ โครงการวางท่อน้ำดิบขนาด 710 มม.จากโรงสูบน้ำดิบขุมเหมืองสรรพสามิต ไปสถานีผลิตน้ำบางวาดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 1,600 ลบ.ม./ชม. งบประมาณ 48.9918 ล้านบาท และ โครงการวางท่อระยะทาง 11.75 กม.เชื่อมจากตำบลสาคูถึงโรงกรองน้ำบางโจ กปภ.สาขาภูเก็ตตั้งงบประมาณดำเนินการ 180 ล้านบาท คาดว่าเมื่อมีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้

ทางด้าน นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต กล่าวว่า ทั้งสองโครงการอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ในวันที่ 1 ก.พ.นี้

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่