Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

ภูเก็ตรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ภูเก็ต - วานนี้ (11 มิ.ย. 61) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนงานภาคเอกชน ถวายการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ 11 – 14 มิ.ย. โดยมีนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมถวายการต้อนรับในครั้งนี้

ข่าวภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561, เวลา 17:36 น.

ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน

พร้อมทั้ง เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพังงา และทรงเปิดชมรมTO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง จ.พังงา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน

ด้านนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการมอบหมายภารกิจรับเสด็จฯ ในวันที่ 11 มิถุนายน ก่อนเสด็จเข้าโรงแรมที่พักและเสด็จไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมฝนตกถนนลื่น เน้นการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งให้มีการประดับตกแต่งธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ให้มีความเรียบร้อยสวยงาม สมพระเกียรติ ตลอดเส้นทางที่เสด็จผ่าน

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่