ภูเก็ตสั่งปิดโรงแรมไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น

ภูเก็ต - วันนี้ (3 เมษายน 2563) ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1797/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด 19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ต ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563, เวลา 12:06 น.

ภาพ จุฑารัตน์ เปลรินทร์

ภาพ จุฑารัตน์ เปลรินทร์

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภท
และให้ปิดสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน ยกเว้นโรงแรมซึ่งทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่พัก เพื่อสังเกตอาการ หรือใช้ประโยชน์อื่นใด ในทางราชการ

สำหรับโรงแรมที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ให้พักต่อไปจนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจนหมด แล้วให้ปิดทันที โดยไม่มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก สำหรับโรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ ต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อให้ที่ทำการปกครองอำเภอทราบ เพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าพักทุกคน หากผู้เข้าพักมีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวังจะต้องถูกส่งไปแยกกัก หรือคุมไว้สังเกตการ ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตารมมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานกาณณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่