ภูเก็ตเตรียมรับนทท.ต่างชาติ 70 คน เข้าภูเก็ต 21 ก.พ. พักวิลล่าควอรันทีน ศรีพันวา

ภูเก็ต - วันนี้ (19 ก.พ.) รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยกรณีโรงแรมศรีพันวาเสนอตัวเป็นสถานที่กักกันโรครูปแบบวิลล่า (Villa Quarantine) ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต

เอกภพ ทองทับ

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 19:17 น.

ภาพ บางกอกโพสต์

ภาพ บางกอกโพสต์

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากกรณีโรงแรมศรีพันวาเสนอตัวเป็นสถานที่กักกันโรครูปแบบวิลล่า ควารันทีน (Villa Quarantine) วันนี้ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิและแพทย์จากกรมควบคุมโรคหลายท่าน ได้มาให้คำแนะนำกับจังหวัดภูเก็ต ว่าในขบวนการการจัดทำ วิลล่าควอรันทีน หรือการทำออแกไนเซชั่น ควอรันทีน ซึ่งเป็นการจำกัดพื้นที่ที่จะกักตัวนักท่องเที่ยวไว้ในที่ใดที่หนึ่ง และพื้นที่นั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้จัดทำเป็นโลคอลสเตทควอรันทีนแล้ว มาตรการปฏิบัติมีอะไรบ้าง เช่น ต้องมีการตรวจคัดกรอง มีการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจล ซึ่งก็เป็นมาตรฐานปฏิบัติอยู่แล้ว

ในส่วนของโรงแรมศรีพันวา ที่ยื่นเสนอขอไปที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ทางคณะกรรมการ ศบค.พิจารณาเห็นว่า เรื่องนี้ถ้าทำที่จังหวัดภูเก็ตจะเป็นการทดลองทำครั้งแรก และถ้าทำสำเร็จศรีพันวาก็จะเป็นตัวอย่างในการทำวิลล่า ควอรันทีน สามารถที่จะไปดำเนินการที่อื่นได้

โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเข้าจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นี้ จำนวน 70 คน มาจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ฟิลิปปินส์ อเมริกา ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ ทั้งหมดเดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย ลงเครื่องบินที่จังหวัดภูเก็ต มาเป็นลักษณะเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ (ชาร์เตอร์ไฟลท์) จากนั้นก็จะเดินทางไปโรงแรมศรีพันวา แต่ก่อนไป ทางเราขอให้มีการตรวจหาเชื้อครั้งแรกที่สนามบิน ซึ่งทางกรมควบคุมโรคจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจหาเชื้อจากนักท่องเที่ยวทั้ง 70 คน ทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้ว ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ทั้งหมดมีการตรวจหาเชื้อมาแล้วตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศที่ ศบค.กำหนด

การเข้ามา 5 วันแรกจะกักตัวอยู่เฉพาะพื้นที่วิลล่าของตัวเอง จะไม่ให้ออกมารวมกัน แต่พอครบ 3 วันแรก ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ถ้าเป็นลบทั้งหมด พอครบ 5 วันก็จะให้ออกมาจากที่พัก เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นกีฬา สปา หรือสิ่งอำนวยความสะอาดในพื้นที่บริเวณโรงแรมได้ แต่ไม่ได้ให้ออกมาจากบริเวณโรงแรม

จากนั้นเมื่อครบ 14 วัน และตรวจพบว่าไม่มีการติดเชื้อแต่ประการใด นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนอกเขตของโรงแรมได้ ก็เป็นไปตามเงื่อนไขเดิมอยู่แล้ว แต่ว่าเงื่อนไขใหม่คือกักตัวครบ 5 วันในห้องพัก วันที่ 6-14 ออกนอกห้องพักได้ ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ที่เป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยวิธีการมากักตัวในลักษณะของวิลล่าควอรันทีนหรือออแกไนเซชั่นควอรันทีน ถ้าทำสำเร็จแล้วก็คิดว่าจะขยายผลไปทำที่อื่น

“ตอนแรกจังหวัดไม่มีแนวในการพิจารณาเรื่องนี้ คือต้องกักตัวอยู่ในห้องพัก 14 วัน ซึ่งไม่มีแนวทางที่จะให้ออกมานอกห้องพักได้ แต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามทำหนังสือไปถึงกระทรวงสาธารณสุขให้พิจารณาเรื่องนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ก็เสนอไปที่ ศบค. ทาง ศบค.ส่วนกลาง เห็นว่าเรื่องนี้น่าจะมีความเป็นไปได้สูง ภูเก็ตก็เป็นพื้นที่ที่พึ่งพานักท่องเที่ยวเป็นหลักก็ให้มาทดลองทำ แล้วให้เข้าสู่คณะกรรมการต่าง ๆ ทั้งหมดก็มีความคิดเห็นในเชิงบวก เนื่องจากก่อนหน้านี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวได้เดินทางด้วยเครื่องบินเหมาลำส่วนตัว ไปท่องเที่ยวมาจากหลายประเทศ และได้รับการตรวจหาเชื้อมากกว่า 5-6 ครั้งแล้ว ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ถ้าผิดพลาดเกิดติดเชื้อขึ้นมา ก็อยู่ในวงที่เราสามารถค้นหากลุ่มเสี่ยงได้ เพราะอยู่ในเขตโรงแรม” นายพิเชษฐ์ กล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่