ภูเก็ตเปิดด่านคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

ภูเก็ต – เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 64 ที่บริเวณด่านตรวจภูเก็ต (ด่านท่าฉัตรไชย) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (เส้นทางทางบกเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) หลังจากจังหวัดภูเก็ตออกคำสั่งที่ 101/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ภูเก็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เอกภพ ทองทับ

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564, เวลา 10:37 น.

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สนธิกำลังปฏิบัติงานตรวจสอบการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อย่างเข้มงวด

โดยผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน เว็บไซต์ Go Phuget เพื่อรายงานตัว ขณะเดียวกัน จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะด้วย

ส่วนผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 8 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ (หนองแขม บางพลัด บางแค บางขุนเทียน) สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐม ขอให้กักตัวในที่พัก หรือ Home Quarantine หรือ Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน และต้องทำการตรวจการเชื้อโควิค หรือทำสวอบทุกราย ส่วนอีก 20 จังหวัดนั้นไม่ต้องทำ แต่จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ ที่พักของตัวเอง กรณีที่มาไม่ถึง 14 วัน หรือมีเหตุธุระจำเป็นเร่งด่วน จะต้องมีหลักฐานทางราชการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจ และขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ นอกจาก 28 จังหวัดเสี่ยง ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะด้วย

อย่างไรก็ตามทางจังหวัดภูเก็ตต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ตามที่ ศบค.ขอความร่วมมืองดเดินทางข้ามจังหวัดจนถึง 31 มกราคม 2564 ซึ่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์

สำหรับรายละเอียดคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 101/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ลงนามโดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ตสำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ทางท่าอากาศยานภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย และทางเรือ(ท่าเรือ) ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดง) 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด (สีแดง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (เขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตบางแค เขตบางขุนเทียน) จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 20 จังหวัด

กลุ่มที่ 4 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา

กลุ่มที่ 5 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 38 จังหวัด
กรณีเดินทางผ่านพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยไม่พักค้างคืนเพื่อต้องการเดินทางต่อมายังจังหวัดภูเก็ต การตรวจคัดกรองให้ปฏิบัติตามพื้นที่จังหวัดที่เริ่มต้นออกเดินทาง
กรณีผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเป็นการชั่วคราว
กรณีมาแบบไป – กลับ

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

โดยข้อกำหนดที่สำคัญของคำสั่งฉบับบี้ ได้ให้ บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ต้อง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" บนสมาร์ทโฟน และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ และลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต หรือกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ปลายทางให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่พักอาศัย

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่