เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

ภูเก็ตเร่งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน

ท่องเที่ยว - นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยงานนี้ได้มีชุมชนนำร่องจากจังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง สตูลและจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

ข่าวภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561, เวลา 12:00 น.

นางศิรวี กล่าวว่า สำหรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล) ในรอบปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวรวม 26,531,958 สร้างรายได้ 824,898.39 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและรายได้จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน มีจุดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติทั้งทะเล ชายหาด หมู่เกาะ ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับโลก ขณะเดียวกันก็มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ที่สามารถพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ในอนาคต

วิสัยทัศน์ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน คือ การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกบนฐานวัฒนธรรมอันดามัน” ที่เน้นถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกและมีการพัฒนาการท่องเที่ยวจากต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ จากฐานต้นทุนของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันได้มีการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาย 5 จังหวัด

ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ได้เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวนำร่องชุมชนพี่ จำนวนจังหวัดละ 2 ชุมชน รวมเป็น 10 ชุมชน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตและชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะโหลน จังหวัดพังงา ได้แก่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าดินแดงและชุมชนท่องเที่ยวบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดกระบี่ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสักและชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดตรังได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์และชุมชนท่องเที่ยวบ้านลำขนุน จังหวัดสตูล ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังสายทองและชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก

และในปี พ.ศ. 2561 นี้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันจะพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวนำร่องชุมชนน้องอีกจังหวัดละ 2 ชุมชน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านยางโรงและชุมชนท่องเที่ยวบ้านแขนน จังหวัดพังงา ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าเขาและชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย จังหวัดกระบี่ ได้แก่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีนและชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล จังหวัดตรัง ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาหลักและชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาหมื่นศรี และจังหวัดสตูล ได้แก่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าข้ามควายและชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหว้าโฮม สเตย์โกตอน รวมทั้งสิ้น 20 ชุมชน ซึ่งปีที่ผ่านมาชุมชนท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันได้รับการเสนอชื่อและเข้ารับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย เช่น รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) เป็นต้น

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนตนเองเพื่อให้สมาชิกชุมชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป

ข้อมูลจากประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่