ภูเก็ต-ญี่ปุ่น เชื่อมความสัมพันธ์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการป้องกันภัยพิบัติ

วานนี้ (10ก.พ.) นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายฮิโรมิ ซุคุดะ นายกเทศมนตรีเมืองอิโตะ จังหวัด ซิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

จุฑารัตน์ เปลรินทร์

วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา 11:52 น.

นายกเทศมนตรีเมืองอิโตะ และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเยือนภูเก็ต ภาพ ปชส ภก

นายกเทศมนตรีเมืองอิโตะ และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเยือนภูเก็ต ภาพ ปชส ภก

และคณะในโอกาสเดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดภูเก็ตและประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างกัน ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายฮิโรมิ กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นมี 4 ฤดู ดังนั้นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภัยพิบัติบ่อยครั้งดังนั้นประชาชนชาวญี่ปุ่นจึงต้องมีความกระตือรือร้นและช่วยเหลือกัน เพื่อฝ่าฟันกับภัยพิบัติต่างๆไปด้วยกัน

โดยในแต่ละชุมชนของญี่ปุ่นจะมีระบบป้องกันภัย ซึ่งทุกชุมชนจะทำงานเป็นเครือข่าย ในการช่วยเหลือ และการป้องกันภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้

นางศิวพร กล่าวว่า ในนามของจังหวัดภูเก็ตมีความยินดีที่นายกเทศมนตรีเมืองอิโตะ จังหวัด ซิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  และคณะ มาเยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการป้องกันภัยพิบัติระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำความรู้มาต่อยอดให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป

ทางประเทศญี่ปุ่นต้องการเชื่อมความสัมพันธ์และการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและภัยพิบัติระหว่างกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตและประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน โดยประเทศญี่ปุ่นมีจุดเด่นที่น้ำสะอาด อาหารอร่อย และธรรมชาติที่สวยงามซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปท้องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น นายฮิโรมิ กล่าว

รองผู้ว่ากล่าวเสริมว่า ภูเก็ตมีความโดดเด่นทั้งทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และศิลปะวัฒนธรรมความเป็นเมืองเก่าซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งได้แสดงความชื่นชมประชาชนชาวญี่ปุ่นที่เป็นคนที่มีระเบียบวินัย และมีความอดทนมาก ที่ขาดไม่ได้คือญี่ปุ่นมีระบบป้องกันภัยและรับมือกับภัยพิบัติที่ดีเยี่ยม

ภูเก็ตมีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการป้องกันภัยพิบัติกับญี่ปุ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นชาติที่มีความพร้อมที่สุดในเรื่องนี้  


 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่