มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว เตรียมจัด “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 10”

ภูเก็ต - เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล จัดกิจกรรมงานปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณหาดไม้ขาว ด้านหน้าโรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562, เวลา 10:17 น.

ภาพ เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

ภาพ เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

โดยงานนี้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและร่วมทำพิธีเปิดฤกษ์งานโดยการปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลร่วมกับแขกผู้มีเกียรติภายในงาน ปล่อยลูกเต่าตนุทั้ง 40 ตัวสู่ธรรมชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์เต่าตนุจากทางศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวาระครบรอบ 67 พรรษา และร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในปัจจุบัน

ผู้บริจาคจะได้รับเต่าตนุจำนวน 1 ตัว จากมูลนิธิฯ อีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท และรายได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะนำไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเต่าทะเลบาดเจ็บ ภายใต้การดำเนินการของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน และโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โดยกองทัพเรือภาคที่ 3

หรือหากสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ หรือบริจาคเงิน ติดต่อโดยตรงได้ที่มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ที่อีเมล maikhaoturtlefoundation@gmail.com, info@maikhaomarineturtlefoundation.org หรือโทร 076 338 040 และเว็บไซต์ www.maikhaomarineturtlefoundation.org

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี 2545 ระหว่างงานฉลองเปิดตัวของโรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์ สปา ตั้งอยู่บนหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต ซึ่งหาดไม้ขาวถือเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสิรินารถ สถานที่วางไข่ของเต่ามะเฟือง โรงแรมมีพื้นที่กว่า 68 ไร่ และได้มีการจัดงานเปิดตัวมูลนิธิฯอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินทุนช่วยเหลือและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งกำลังเข้าสู่วิกฤตการณ์สูญพันธ์ โดยเต่าทะเลโดยเฉพาะเต่าตนุจะกลับมาวางไข่บริเวณหาดไม้ขาวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้หลายปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯได้ขยายขอบข่ายการทำงานโดยมีการจัดทำโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ หลายโครงการที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน, การทำความสะอาดบริเวณหาดทรายและแนวปะการัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านในชุมชน หน่วยงานสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด โดยปัจจุบันทางมูลนิธิมีเต่าทะเลบาดเจ็บและพิการแต่กำเนิด ในการคุ้มครองดูแลอย่างใกล้ชิด 2 ตัว ได้แก่ ทอมมี่และเขียว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่