Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยนำความรู้สู่ห้องเรียนเพื่อชุมชน

ชุมชน - มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ประเทศไทย (Soi Dog Foundation) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “คนรักษ์สัตว์ สัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้นเมื่อวันที่ 10-11 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560, เวลา 16:46 น.

กิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการปลูกฝังและแลกเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ โดยเรียนเชิญผู้บริหารและตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนนำร่องในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 4 แห่งได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ และ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างถูกต้องโดยเริ่มจากสถานศึกษาแล้วเผยแพร่สู่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

โดยกิจกรรมนี้ได้ถูกจัดขึ้นเป็นเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ทางทีมงานยังได้มีเป้าหมายที่จะจัดในครั้งต่อไปในสถานศึกษาภายในเครือข่าย โดยจะมีนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย ซึ่งทางคณะครูได้ร่วมกำหนดกิจกรรมและช่วงเวลาไว้เป็นเดือนมกราคมปีหน้า

“การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อสิ่งมีชีวิตร่วมโลกและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวเช่น สุนัขและแมวเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและคณะครูผู้เข้าร่วมจะสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปสร้างสรรค์กิจกรรมและกระบวนการการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม” นางสาวสมใจ กล่าว

นอกจากนี้ คุณนัฐวุฒิ คำเงิน ผู้ประสานงานฝ่ายการศึกษา มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ได้กล่าวถึงความร่วมมือของทางมูลนิธิฯ และเทศบาลนครภูเก็ตว่า

“จากปัญหาเรื่องการทารุณกรรมและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์จรจัดทั้งในไทยและภูมิภาคเอเชีย ทางมูลนิธิฯ และเทศบาลนครภูเก็ต เล็งเห็นว่าการดำเนินการเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคือการให้ความรู้และการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งแวดล้อม และบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเรื่องนี้คือคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ผู้ซึ่งสามารถช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อสิ่งมีชีวิตร่วมโลก โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวได้”

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่