ม.อ.ภูเก็ต เปิดบ้านแสดงผลงานทางวิชาการ “PSU OPEN HOUSE 2019”

ภูเก็ต – วันนี้ (15 พ.ย.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 “PSU OPEN HOUSE 2562” สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงานการจัดงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวต้อนรับ

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562, เวลา 18:05 น.

ดร.พันธ์ กล่าวว่า การจัดงาน ม.อ.วิชาการ 2562 จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนภาคใต้

ภายในงานได้มีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อภูเก็ตด้านบริการวิชาการหรือด้านงานวิจัย ทางด้านสังคมศาสตร์ โดยศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมนี้หน่วยงาน และคณะภายให้มหาวิทยาลัยฯจัดพิธีลงนามทำความร่วมมือด้านวิชาการอีกด้วย

นอกจากนี้งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 ยังมีกิจกรรมการแข่งขันสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัล สอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันด้านภาษา การอบรมเชิงปฏิบัติต่าง ๆ เป็นต้น

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่