รพ.ฉลอง เตรียมเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา ภายในสิ้นปีนี้

   ภูเก็ต - สืบเนื่องจากสภาพปัจจุบันของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมี คนรู้จักกันอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้คนจากต่างถิ่นที่ได้ย้ายเข้ามาอาศัยและทำงานบนเกาะแห่งนี้อย่างล้นหลาม เพราะเป็นเขตที่มีเศรษฐกิจดีติดอันตับต้น ๆ ของเมืองไทย ก่อให้เกิดการเพิ่มจำนวนของอุบัติเหตุบนท้องถนน มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากขึ้น

วรัญญา พรหมพิณพิลาส

วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562, เวลา 09:00 น.

ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัด และจำเป็นต้องรับมือกับสภาพ การขยายตัวของสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการจราจรที่คับคั่ง และโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุที่พุ่งสูงขึ้น

ด้วยเหตุผลข้างต้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง และโรงพยาบาลป่าตอง จึงร่วมกับจัดตั้งอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลองขึ้น เพราะหากผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ทันท่วงทีก็จะเสียชีวิตระหว่างการเดินทางไปยัง รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ถลาง และ รพ.ป่าตอง จึงร่วมกับจัดตั้งอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ฉลองขึ้น

การจัดตั้งอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ฉลอง ในครั้งนั้นถือเป็นการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายสุขภาพ โดยบูรณาการด้านบุคลากร งบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต เป็นแกนนำหลักสำคัญในการเปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ฉลอง ราไวย์ กะรน และวิชิต รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยัง รพ.ฉลอง ยังได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ตระหนักในความสำคัญของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ผลึกกำลังร่วมสมทบทุนอีกด้วย

อาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ฉลอง เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2558 โดยมีพิธีเปิดในวันเดียวกัน เพื่อให้ทันกับการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่ ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 จำนวน 103,215,000 บาท สร้างอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,230 ตร.ม. (อาคารสีฟ้า) ส่วนตัวอาคารสร้างเสร็จและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการปรับปรุงอาคาร เพื่อการขยายขีดความสามารถของรพ.ฉลอง

ล่าสุดผู้อำนวยการโรงพยาบาล เปิดเผยว่า ภายในสิ้นปีนี้จะสามารถเปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา ซึ่งจะสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงในฐานะโรงพยาบาลชุมชน และกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการสร้างอาคาร 7 ชั้น 156 เตียง เพื่อเปิดให้บริการในปี 2564

“สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลฉลอง เนื่องจากเรามีอาคารที่ได้รับงบประมาณมาก่อสร้างเสร็จเพียงอาคารเดียว คือ อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา มีการรับมอบอาคารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 แต่จำเป็นจะต้องเปิดให้บริการเต็มรูปแบบโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารนี้ให้มีองค์ประกอบครบในอาคารเดียว เพื่อเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาล ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาต จากสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงและดัดแปลงอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา ให้มีทั้งงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม เภสัชกรรม กายภาพบำบัด ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ฯลฯ” นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผอ.รพ.ฉลอง เปิดเผยกับ The Phuket News

“ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่าย ได้ทำเรื่องส่งไปยังสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 แล้ว แต่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ ในระหว่างรออนุมัติการเข้าไปปรับปรุงอาคารจากกระทรวง ขณะนี้ได้เตรียมงานในส่วนที่ทำได้ก่อน คือได้แต่งตั้งกรรมการเพื่อกำหนดราคากลางท้องถิ่น และเมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข ก็จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป โดยจะใช้เวลาในก่อสร้างประมาณ 6 เดือน หากได้รับอนุมัติภายใน พ.ค. นี้ น่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2562 โดยใช้เงินจากการบริจาคทั้งหมด”

ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารเอ็กซเรย์ ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากศาลเจ้าปุดจ้อ จังหวัดภูเก็ต ก็คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการปลายปีนี้เช่นเดียวกัน

“ทางศาลเจ้าปุดจ้อได้จัดหาและมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ และเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมสร้างอาคาร 2 ชั้น งบประมาณราว 14 ล้านบาท ซึ่งทางเราได้แจ้งกระทรวงสาธารณสุขรับทราบแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนเปิดโรงพยาบาลปลายปี 2562 นี้เช่นกัน” นพ.ชูชาติ กล่าว “ตั้งใจไว้ว่าจะเปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยนอก รวมทั้งรองรับผู้ป่วยในจำนวน 20 เตียง และจะย้ายงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินจากอาคารเล็กด้านหน้ามาอยู่บนอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา เพื่อเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ในตอนปลายปี 2562 โดยเชื่อว่าในเดือนธันวาคม เราจะสามารถเปิดให้บริการได้”

“ส่วนอาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น ขนาด 156 เตียง งบประมาณก่อสร้าง 153 ล้านบาท หากได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณประมาณ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนตุลาคม 2562 และก่อสร้างเสร็จในปี 2564”

“สำหรับอาคารอื่น ๆ เช่น อาคารซักฟอก หน่วยจ่ายกลาง บำบัดน้ำเสีย ที่พักแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ก็อยู่ในแผนงบประมาณปีถัดไป” นพ.ชูชาติ กล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่