Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครชิงทุนเรียนต่อ

รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนคนไทยที่ สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ (Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2561 (เพื่อไปศึกษาในปี 2561) ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นทุนที่ มีการแข่งขัน ระดับนานาประเทศ มอบโอกาสให้ไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศ ออสเตรเลีย

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560, เวลา 12:13 น.

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการศึกษา และสร้างสาย

สัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับภูมิภาคนี้โดยเป็นทุนที่ไม่จำกัดสาขาวิชาและอายุผู้สมัคร ทุนแบ่งออกเป็น 4
ประเภท ได้แก่

• ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Endeavour Postgraduate Scholarship)
• ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
• ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training
Scholarship)
• ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการมอบทุนในปี 2550
นอกจากนี้ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ยังมอบโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาและพัฒนา
ความสามารถในประเทศไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ยังมอบโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาและพัฒนา
ความสามารถในประเทศไทยอีกด้วย

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 2560 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour ผู้สมัครชาวไทยที่มีคำถามเกี่ยวกับทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ โปรดส่งคำถามมายัง aei.bkk@dfat.gov.au

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่