วชิระภูเก็ต ประชุมวิชาการนานาชาติแสดงศักยภาพผ่าตัดลดน้ำหนัก ลดอ้วน ลดโรค

ภูเก็ต – วันนี้ (30 ม.ค.) นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการผ่าตัดลดน้ำหนักและรักษาโรคเมตาบอลิกระดับนานาชาติของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร ประกอบด้วย นักวิชาการ แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ จากประเทศไต้หวัน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เอกภพ ทองทับ

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563, เวลา 15:24 น.

นพ.เฉลิมพงษ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดตั้งศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพแพทย์ ได้แก่ แพทย์สาขาต่าง ๆ เช่น ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ จิตแพทย์ แพทย์โสตศอนาสิก นักกำหนดอาหาร นักกายภาพฟื้นฟู และได้มีการผ่าตัดลดน้ำหนักมาเป็นเวลาร่วม 5 ปี มีผู้เข้ารับการผ่าตัด 543 ราย เป็นผู้ป่วยจากทั่วประเทศและชาวต่างชาติ ผลการผ่าตัดผู้ป่วยจะได้น้ำหนักลดลง การหายของโรคร่วมของผู้ป่วย รวมถึงอัตราการเกิดผลแทรกซ้อนอยู่ในระดับดีเยี่ยมมาตรฐานเดียวกับระดับนานาชาติ

ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค รพ.วชิระภูเก็ต เป็นต้นแบบการจัดการที่ดีและยั่งยืนในการผ่าตัดลดน้ำหนักให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศไทย มีการมาดูงานจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งจากในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากร และสอนการผ่าตัดให้กับแพทย์ที่โรงพยาบาลอื่นอีกด้วย

“เนื่องจากความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านบริการ ด้านวิชาการ ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค รพ.วชิระภูเก็ต จึงจัดงานประชุมวิชาการการผ่าตัดลดน้ำหนักและรักษาโรคเมตาบอลิกระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยในวันนี้ (30 ม.ค.) เป็นการประชุมวิชาการ และวันที่ 31 ม.ค. จะเป็นผ่าตัดจริงและไลฟ์สดมาที่ห้องประชุมของโรงพยาบาล การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความสามารถและพร้อมเป็นหนึ่งในแกนนำของการผ่าตัดลดน้ำหนัก และรักษาโรคเมตาบอลิกให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต” นพ.เฉลิมพงษ์ กล่าว

ด้าน นพ.ฐากูร พูนธนานิวัฒน์กุล ศัลยแพทย์ชำนาญการ รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวว่า การผ่าตัดลดน้ำหนัก สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นลดน้ำหนักได้ถึง 50% ของน้ำหนักเดิม ลดโรคต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่มีอยู่เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขมันเกาะตับ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดในสมอง เป็นต้น

“ศูนย์ผ่าตัดลดน้ำหนัก ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เริ่มก่อตั้งปี 2558 ถึงปีนี้ 2563 เป็นปีที่ 6 ที่ทำการผ่าตัดผู้ป่วย จำนวน 543ราย เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เฉลี่ยผ่าตัดเดือนละ 20-30ราย อายุผู้ป่วยที่เข้าผ่าตัด ตั้งแต่ 15ปีถึง68ปี มีผู้ป่วยจากหลายภูมิภาคในประเทศและชาวต่างประเทศเข้ารับการผ่าตัด” นพ.ฐากูร กล่าว “ซึ่งเป็นการผ่าตัดผ่านกล้อง โดยผ่าตัดตอนเช้า ในตอนบ่ายวันเดียวกันสามารถเดินได้เลย ทำตามเกณฑ์มาตรฐานเอเชียแปซิฟิก ช่วงแรกหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องรับประทานอาหารคลีนเท่านั้น”

“ตอนนี้มีผู้ที่ต้องการผ่าตัดเข้ามาจองคิวกับทางศูนย์ถึงเดือนกรกฎาคม นี้แล้ว ค่าใช้จ่ายผ่าตัด เก็บ 1หมื่นบาทจากผู้ป่วยที่ขอรับการสนับสนุนการเบิกคืนกับสปสช.และถ้าพักห้องพิเศษ คืนละ 2,500บาท ถ้ามีสิทธิบัตรประกันสังคมสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้” นพ.ฐากูร กล่าว

สำหรับรายละเอียดการผ่าตัดลดน้ำหนัก สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ “ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต”

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่