ศรชล.ภาค 3 ตรวจเรือประมงต่างถิ่น สัตว์น้ำ คัดกรองวัดไข้ลูกเรือ เฝ้าระวังหลบหนีเข้าเมือง

ภูเก็ต - ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือประมงต่างถิ่น ตรวจสัตว์น้ำ คัดกรองวัดไข้ลูกเรือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเฝ้าระวังการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

เอกภพ ทองทับ

วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564, เวลา 13:30 น.

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 64 ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จังหวัด ภก. บูรณาการ ประมงจังหวัดภูเก็ต ด่านตรวจประมงภูเก็ต เจ้าหน้าที่ EOC เทศบาลตำบลรัษฎา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมตรวจเรือประมงต่างถิ่นเข้าจอดเทียบท่าเรือประมงภูเก็ต เรือกระแสร์สิน ลูกเรือ จำนวน 15 คน ( คนไทย 2, พม่า 13 ) เดินทางมาจาก จว.ระนอง และ เรือ ก.กระแสร์สิน ลูกเรือ จำนวน 4 คน ( คนไทย 1, พม่า 3) เดินทางมาจาก จว.ระนอง

ทั้งนี้ได้คัดกรองตรวจสอบวัดไข้ลูกเรือทั้งหมด ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 644/2564 เรื่อง มาตรการสกัดกั้น เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีนำเรือประมงที่แจ้งออกจากท่าเรือจังหวัดอื่น เข้าเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ต และเน้นย้ำให้ลูกเรือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งตรวจสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

ผลการปฏิบัติไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือต้องสงสัยติดเชื้อโรคโควิด-19

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่