สิ่งสำคัญในปี 2021 ชี้คนอยากใช้เวลากับคนที่รัก และทำสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากขึ้น

ปี 2021 ปีที่ผู้คนให้ความสำคัญกับคนที่รัก เน้นสร้างความแตกต่างมากขึ้น เดินทางท่องเที่ยวได้แบบไม่มีข้อจำกัด

โพสต์ทูเดย์

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564, เวลา 11:00 น.

สิ่งสำคัญในปี 2021 ชี้คนอยากใช้เวลากับคนที่รัก และทำสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากขึ้น

สิ่งสำคัญในปี 2021 ชี้คนอยากใช้เวลากับคนที่รัก และทำสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากขึ้น

ผลการสำรวจ สิ่งสำคัญในปี 2021’ (What Matters 2021) ทั่วโลกของ อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการเดินทางท่องเที่ยวระดับโลก พบว่า ปี 2021 จะเป็นปีที่ผู้คนให้ความสำคัญกับคนที่รัก และการสร้างความแตกต่างมากขึ้น โดยการใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักมากขึ้น เป็นสิ่งที่ผู้คนตั้งใจที่จะทำมากที่สุด (1 ใน 3) ตามมาด้วยการเดินทางท่องเที่ยวได้แบบไม่มีข้อจำกัด (24%) และการทำสิ่งที่สำคัญ/สิ่งที่สร้างความแตกต่าง (21%)

สิ่งที่น่าสนใจจากผลการสำรวจนี้คือ การท่องเที่ยวได้แบบไม่มีข้อจำกัดเป็นสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 55 ปีขึ้นไปตั้งใจที่จะทำมากที่สุด ส่วนการใช้เวลาที่มีค่ากับครอบครัวและเพื่อนเป็นสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 25-54 ปีตั้งใจที่จะทำมากที่สุด ขณะเดียวกันการทำสิ่งที่สำคัญ/สิ่งที่สร้างความแตกต่างเป็นสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18-24 ปีตั้งใจที่จะทำมากที่สุด

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า การวางแผนท่องเที่ยวกับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้น การไปท่องเที่ยวแบบไม่ต้องวางแผนล่วงหน้าให้บ่อยขึ้น และการเลือกท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ 3 อันดับแรกที่ผู้คนทั่วโลกมุ่งมั่นที่จะทำมากที่สุดในปีนี้


“ปี 2020 เป็นปีแห่งการต่อสู้ และการทำให้ดีที่สุดเพื่อความอยู่รอด ถึงแม้บททดสอบที่ผ่านมาจะหนักหนา แต่ผลการสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า ในปีนี้ผู้คนทั่วโลกตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว ทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ ๆ อย่างมีความหมาย รวมถึงใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อน สุดท้ายแล้วผู้คนก็จะต้องออกเดินทางท่องเที่ยวเหมือนเคย เนื่องจากความปรารถนาในเรื่องนี้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหยุดได้” นายทิม ฮิวจ์ส รองประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร อโกด้า กล่าว

ภาพรวมผลการสำรวจ

สิ่งที่ผู้คนตั้งใจที่จะทำมากที่สุดในปี 2021

การใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักมากขึ้นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่จากสหราชอาณาจักร ไทย สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และจีนตั้งใจที่จะทำมากที่สุด
การเดินทางท่องเที่ยวได้แบบไม่มีข้อจำกัดคือสิ่งที่ชาวสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นตั้งใจที่จะทำมากที่สุด

การทำสิ่งที่สำคัญ/สิ่งที่สร้างความแตกต่างเป็นสิ่งที่ชาวอินโดนีเซีย ไต้หวัน และเวียดนามตั้งใจที่จะทำมากที่สุด

การได้ออกไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติและทำกิจกรรมกลางแจ้งสนุก ๆ มากขึ้น อยู่ในอันดับ 2 และ 3 สำหรับชาวไทย และญี่ปุ่นตามลำดับ

การหยุดทำงานทางไกล และ/หรือกลับไปทำงานที่ออฟฟิศ คือสิ่งที่ชาวฟิลิปปินส์ (9%) เวียดนาม (7%) และอินโดนีเซีย (7%) ตั้งตารอมากที่สุด ขณะที่ชาวจีน (1.2%) ญี่ปุ่น (1.5%) และสหราชอาณาจักร (2%) ตั้งตารอน้อยที่สุด

การชมการแสดงสด การแข่งขันกีฬา หรืองานอีเว้นท์ขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่ผู้คนตั้งตารอน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 แต่ชาวสหรัฐอเมริกา (8%) สหราชอาณาจักร (8%) และญี่ปุ่น (7%) มีแนวโน้มที่จะตั้งตารอมากกว่าผู้คนชาติอื่นที่สุด

ตามกลุ่มอายุ

การใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักมากขึ้นเป็นสิ่งที่กลุ่มคนอายุ 25-34, 35-44 และ 45-54 ปี ตั้งใจจะทำมากที่สุด ส่วนการทำสิ่งที่สำคัญ/สิ่งที่สร้างความแตกต่างเป็นสิ่งที่กลุ่มคนอายุ 18-24 ปี ตั้งใจจะทำมากที่สุด ขณะที่ “การเดินทางท่องเที่ยวได้แบบไม่มีข้อจำกัด” เป็นสิ่งที่กลุ่มคนอายุ 55 ขึ้นไปตั้งใจทจะทำมากที่สุด

การได้ออกไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และทำกิจกรรมกลางแจ้งสนุก ๆ มากขึ้น อยู่ในอันดับ 3 สำหรับกลุ่มคนอายุ 55 ปีขึ้นไป

การเดินทางท่องเที่ยว

การเดินทางกับคนที่รักมากขึ้น เป็นสิ่งที่คนเกือบทุกชาติมุ่งมั่นที่จะทำมากที่สุด ยกเว้นชาวสหราชอาณาจักรและไต้หวันที่มุ่งมั่นจะเดินทางแบบไม่ต้องวางแผนให้บ่อยขึ้นมากที่สุด ส่วนชาวญี่ปุ่นก็มุ่งมั่นที่จะเดินทางแบบไม่รีบร้อนมากที่สุด เพื่อใช้เวลากับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่มากขึ้น
การเดินทางแบบไม่รีบร้อน อยู่ในอันดับ 2 สำหรับชาวสิงคโปร์และมาเลเซีย
การเลือกท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น อยู่ในอันดับ 2 สำหรับชาวเวียดนาม เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย
การไปเที่ยวในสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนไป คือสิ่งที่ชาวอินโดนีเซีย (16%) ไทย (14%) และญี่ปุ่น (13%) มุ่งมั่นที่จะทำมากกว่าผู้คนชาติอื่นที่สุด

ตามกลุ่มอายุ

การเดินทางกับคนที่รักมากขึ้น เป็นสิ่งที่คนทุกกลุ่มอายุมุ่งมั่นที่จะทำมากที่สุด
การเลือกท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น อยู่ในอันดับ 2 สำหรับกลุ่มคนอายุ 25-34, 35-44 และ 45-54 ปี
การเดินทางแบบไม่รีบร้อน อยู่ในอันดับ 2 สำหรับกลุ่มคนอายุ 55 ปีขึ้นไป
การเดินทางแบบไม่ต้องคิดวางแผนให้บ่อยขึ้น อยู่ในอันดับ 2 สำหรับกลุ่มคนอายุ 18-24 ปี อันดับ 3 สำหรับกลุ่มคนอายุ 24-34, 35-44, และ 55+ ปี และอันดับ 4 สำหรับกลุ่มคนอายุ 45-54 ปี

ประเทศไทย

การใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักมากขึ้น (38%) เป็นสิ่งที่ชาวไทยตั้งใจที่จะทำมากที่สุด ตามมาด้วยการได้ออกไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติและทำกิจกรรมกลางแจ้งสนุก ๆ มากขึ้น (22%) และการทำสิ่งที่สำคัญ/สิ่งที่สร้างความแตกต่าง (17%)

ในด้านการเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางกับครอบครัวและเพื่อนให้มากขึ้น (43%) คือสิ่งที่ชาวไทยมุ่งมั่นที่จะทำมากที่สุด ถัดมาคือ การท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น (22%) และการไปเที่ยวในสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนไป (14%)

อ่านโพสต์ทูเดย์ คลิก

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่