เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

ส่งเสริมอนุสรณ์เมืองถลางสู่ตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมเป็นที่จัดงานสงกรานต์ 61

ภูเก็ต - บ่ายวานนี้ (18 มี.ค. 61) พ่อเมืองเป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการพัฒนาอนุสรณ์สถานเมืองถลางเป็นตลาดน้ำวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีนายสนิท ศรีวิหค นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561, เวลา 15:10 น.

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเตรียมพัฒนาพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางให้เป็นตลาดน้ำวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

โอกาสนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้ มีระบบน้ำ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า การทำทางเดินแบบมีหลังคา ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินได้อย่างสะดวก มีสถานที่จอดรถ ก่อสร้าง ห้องน้ำ จุดจำหน่ายอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ณ บริเวณตลาดน้ำวัฒนธรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ของสัปดาห์

ทั้งนี้ รูปแบบของตลาดน้ำวัฒนธรรม จะมีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต มีการจำลองวิถีชีวิตของชาวจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านให้ผู้ร่วมงานได้ชม สำหรับตลาดน้ำแห่งนี้ จะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทางทะเล และการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ นายนรภัทรยังได้กำหนดที่จะใช้พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง เป็นสถานที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 เม.ย. นี้ โดยจะมีการจัดพิธีทางศาสนา, การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและการแสดงด้านวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยด้วย

ข้อมูล: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่