อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยไม่พบเชื้อปรสิตในแล็บไทยมา 20 ปีแล้ว

กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันประเทศไทยมีระบบความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และการสอบสวนโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้มข้น “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” โดยเฉพาะสตรีทฟู้ด ในเมืองท่องเที่ยว ซึ่งภูเก็ตถือเป็นจังหวัดชั้นนำได้มีแผนการขับเคลื่อนความปลอดภัยอาหารและการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารอย่างครอบคลุม

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562, เวลา 16:16 น.

ภาพประกอบข่าวไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา : Alpha/Flickr

ภาพประกอบข่าวไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา : Alpha/Flickr

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงานว่าวันนี้ (11 ก.ค.) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย พร้อมด้วยผู้บริหารกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เข้มข้นมาตรการระบบความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) จากกรณีที่มีรายงานข่าวชาวต่างชาติ 2 รายป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ จากการรับประทานอาหารในประเทศไทย เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา (อ่านเพิ่มเติม คลิก) จึงได้เชิญอธิบดีและผู้เชี่ยวชาญของกรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหาเท็จจริงกรณีนี้

กรมควบคุมโรคและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ลงสอบสวนโรคในร้านอาหารตามที่ข่าวอ้างถึง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยมีระบบการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food Good taste) ในร้านอาหาร และสตรีทฟู้ด โดยมีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การสอบสวนโรค บูรณาการความร่วมมือ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย รวมทั้งประสานความร่วมมือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ในการดูแลเกี่ยวกับอาหารนำเข้า ส่งออก อาหารที่บริโภคภายในประเทศ และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลมาตรฐานร้านอาหาร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อน

ในที่ประชุมนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีระบบควบคุมมาตรฐานห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลและศุนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ มีการตรวจหาเชื้อที่ปนเปื้อนในอาหารที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วง ทั้งไวรัส แบคทีเรีย เช่น โรโนไวรัส โรต้าไวรัส คลอริฟอร์ม ซัลโมแนลลา ชิเกลลา รวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ โดย 20 ปีที่ผ่านมา ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อปรสิตตัวนี้ในห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในภาพรวมประเทศไทยในปี 2561 มีสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยร้อยละ 85 และในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีสถานที่จำหน่ายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในปี 2560 – 2561 ร้อยละ 93 ถือเป็นจังหวัดชั้นนำได้มีแผนการขับเคลื่อนความปลอดภัยอาหารและการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารอย่างครอบคลุม

ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยประสานไปยังสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย และคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN) ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักเรื่องอาหารปลอดภัย เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานไปยังเครือข่ายระหว่างประเทศ และประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว

ซึ่งเชื้อโรคตามที่ถูกอ้างถึงในข่าวเป็นโปรโตซัวในลำไส้สกุลหนึ่ง โดยทั่วไปเชื้อนี้ไม่ก่อโรคในผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง เชื้อจะไม่ทนต่อความร้อน และกรดในกระเพาะอาหาร ซึ่งอาหารที่ปรุงให้สุกด้วยความร้อน จึงไม่น่าจะใช่สาเหตุดังกล่าว และข้อมูลทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตั้งปี 2558- มิถุนายน 2562 ไม่มีรายงานพบเชื้อปรสิต ไดเอนตามีบา ฟราจิลิส (Dientamoeba fragillis)

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่