อานิสงค์ 9 ข้อ ของการใส่บาตรตอนเช้า ที่หลายคนยังไม่รู้!!!

สายบุญ เชิญทางนี้!!!! ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า การใส่บาตรนั่นเป็นสิ่งที่สืบทอดมานานแล้วกว่า 2500 ปีตั้งแต่สมัยพุทธกาล วันนี้ Horoworld.com ขอเอาใจคนที่ชอบทำบุญ-ใส่บาตรในตอนเช้า ด้วยการจัดอานิสงค์ 9 ข้อ จากการใส่บาตรตอนเช้า ที่ทำแล้วได้อานิงค์ผลบุญแรงมากๆๆ โดยเฉพาะคนที่ดวงตกต้องยิ่งรีบทำให้เร็วที่สุด ว่าแต่จะได้ผลบุญอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันเลยค่ะ

Horoworld

วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2564, เวลา 08:00 น.

อานิสงค์ 9 ข้อ ของการใส่บาตรตอนเช้า ที่หลายคนยังไม่รู้ ภาพ โพสต์ทูเดย์

อานิสงค์ 9 ข้อ ของการใส่บาตรตอนเช้า ที่หลายคนยังไม่รู้ ภาพ โพสต์ทูเดย์

การใส่บาตรทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ ให้เป็นที่รักของทุกคน รวมทั้งส่งผลให้มีสติปัญญาที่ดี เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์
2. การใส่บาตรทุกวัน ทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดี
3. เป็นการบรรเทาความเห็นแก่ตัว สร้างใจให้เป็นสุขและ สร้างสังคมให้ร่มเย็น
4. เป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเอง
5. เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณ
6. เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเรา เอาไว้ เพื่อความงดงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ
7. เป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไป
8. เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์สามเณรต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ถ้าไม่มีใครใส่บาตร ก็ไม่มีอาหาร เมื่อไม่มีอาหารย่อมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้ แล้วพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบัน
9. การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธ เป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธา เพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพรียงกันใส่บาตร จะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้น ซึ่งพลังนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความสามัคคีของหมู่คณะ ย่อมทำให้เกิดสุข” ทำให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็ง และสามารถจะสร้างกรอบอันดีงามให้แก่ภิกษุสามเณรทั้งหลายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางได้

ในเมื่อรู้ประโยชน์ของการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าแล้วนั่น เอาเป็นว่าใครที่ยังเคยลองพรุ่งนี้ก็ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรกันนะคะ แล้วเพื่อนๆจะพบกับความสุข รวมทั้งสิ่งๆดีทีอาจเกิดขึ้นกับตัวเราได้ค่ะ สุดท้ายนี้ฝากแชร์ให้เพื่อนๆ ได้รู้กันด้วยนะคะ

ข้อมูลจาก https://www.horoworld.com

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่