เทศบาลเมืองกะทู้ประกวดภาพถ่าย “ความเชื่อ ความศรัทธา ต้นกำเนิดกินผักในทู”

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2566 นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ความเชื่อ ความศรัทธา ต้นกำเนิดกินผักในทู” โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน เข้าร่วม

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566, เวลา 12:00 น.

นายสมบูรณ์ กล่าวว่า ด้วยเทศบาลเมืองกะทู้ มีกำหนดจัดโครงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ กิจกรรม การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ความเชื่อ ความศรัทธา ต้นกำเนิดกินผักในทู” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน เกิดความสนใจและได้พัฒนาทักษะในการถ่ายภาพ เกิดการสร้างจิตสำนึกรักวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ จากภาพถ่ายที่ได้จากการประกวดมาถ่ายทอดให้เป็นที่รู้จักทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยประเภทการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทความเชื่อ ความศรัทธา ภายใต้หัวข้อ "ส่องผ่านเลนส์ ความเชื่อ ความศรัทธา กินผักในทู" และประเภทพิธีกรรม ภายใต้หัวข้อ "ต้นกำเนิด อัตลักษณ์ กินผักในทู"

สำหรับผลการประกวด ประเภทความเชื่อและความศรัทธา ชนะเลิศ คือ นายกฤตชยาธร รอดพู ชื่อภาพ "ขอพร", รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อภาพ "ศรัทธาล้นหลาม" ของนายวีระ สรรพอาสา, รองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพ "คนละไม้ คนละ 2 มือ ร่วมด้วยช่วยกัน" เป็นของนายวินัน พัน, และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ประกอบด้วย ชื่อภาพ "ฮู้" ของนางสาวเกตุแก้ว ณ ตะกั่วทุ่ง, ชมเชย ชื่อภาพ "ไม้หอมต้องข้าม" ของนายพรสิทธิ์ ธรรมานุภาพ, และชมเชย ชื่อภาพ "ให้พร" ของนายชูศักดิ์ อุทัยภาณุมาศ

ส่วนผลการประกวดประเภทพิธีกรรม รางวัลชนะเลิศเป็นภาพของ นายชาญเอกราช คลี่กลาง, รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อภาพ "พิธีเฉี้ยเฮี้ยวโห้ยกิ้วอ๋องไต่เต่กี่เหลี่ยม" ของนายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์, รองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพ "ผ้ายันต์" ของนายภัทริน ถิตย์บุญครอง, และรางวัลชมเชย 3 รางวัลประกอบด้วย ชื่อภาพ "ตั่วเหลี้ยน" เป็นของ นายกฤตชยาธร รอดพู, รางวัลชมเชย ชื่อภาพ "เตี้ยมกิมซิ้น (เบิกเนตรพระ)" ของนายบันเทิง กาจกล้า, และรางวัลชมเชย ชื่อภาพ "อัญเชิญ" ของนายพรสิทธิ์ ธรมานุภาพ

โดยเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 8,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับที่ 2 6,000 บาท ส่วนเงินรางวัลชมเชย รางวัลละ 2,000 บาท ทั้ง 2 ประเภท

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่