The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ทีวี วิทยุ The phuket News Novosti Phuketa Pujidaoxinwen
The Phuket News
KHAOPHUKET.COM ภูเก็ตไลฟ์
KHAOPHUKET.COM การศึกษา | ชุมชน | ท่องเที่ยว | บทความ | บันเทิง | บุคคล | ศิลปวัฒนธรรม | สิ่งแวดล้อม | สุขภาพ | อสังหาริมทรัพย์ | อาหารการกิน | เทคโนโลยี XML, RSS, Feed
KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM
KHAOPHUKET.COM

เสด็จสู่ฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตลอดกาล

ปี ๒๕๕๙ นับเป็นปีแห่งความเศร้าโศกของประเทศ เมื่อต้อง จารึกไว้ว่า ในวันที่ ๑๓  ต.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. สํานัก พระราชวังออกแถลงการณ์ที่ทําให้ทราบว่า ประเทศไทยได้สูญเสีย “พ่อของแผ่นดิน” เมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เสด็จสวรรคต สิริพระชนมพรรษาเป็นปีที่ ๘๙ ทรงครอง สิริราชสมบัติได้ ๗๐ ปี ภายหลังที่พระองค์เสด็จพระราชดําเนินมา ประทับรักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นเวลากว่า ๒ ปี


โพสต์ทูเดย์

22 ตุลาคม 2017 15:00:00


นับเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ที่คนไทยทุกหมู่เหล่าไม่อยาก จะให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 

ก่อนหน้าวันที่ ๑๓ ต.ค. ซึ่งถือเป็นวันมหาวิปโยคของคนไทย ปวงชนต่างพากันหลั่งไหลไปที่โรงพยาบาลศิริราช สถานที่ประทับ รักษาพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลายคนต่างสวดมนต์หลังทราบข่าวว่าพระองค์ทรงพระประชวรอย่างหนัก ขอพรที่สถิตอยู่ในโลกหล้าให้ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงปลอดภัย กระนั้นแม้คณะแพทย์ถวายการรักษา อย่างสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรได้ทรุดหนักตามลําดับ จนเสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น กษัตริย์ที่ทรงงานอย่างหนักนับแต่ได้ทรงขึ้นครองราชย์ ในทุกพื้นที่ ถิ่นฐานทุรกันดาร แม้จะห่างไกลเพียงใด แต่ไม่มีสถานที่ใดที่พระ องค์เสด็จฯ ไปไม่ถึง ทั้งหมดเพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยยิ่ง ในวัน ที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคต ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมายังที่โรงพยาบาลศิริราชตลอดสองข้างทางขบวนเคลื่อน พระบรมศพไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง คลาคลํ่าไปด้วยนํ้าตาและเสียงร้องไห้ รวมถึงประชาชนที่ทั่วประเทศที่ เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยต่อการ จากไปของพระองค์อย่างไม่ขาดสาย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กําหนดวัน สําหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นวันสําคัญ ที่สุดของการพระราชพิธี กําหนดวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

รัฐบาลไทยจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อ ถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  ตามโบราณราชประเพณี ให้มีความพร้อมและงดงามสมพระเกียรติ “ประหนึ่งราชรถเคลื่อนบนหมู่เมฆส่งเสด็จสูสวรรค”  อันจะเป็นภาพความทรงจํา ที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของ ชาติไทย และของโลก 

งานจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นการรวมตัวของช้างศิลปกรรมประณีตศิลป ระดับฝีมือแขนงต่างๆ และจิตอาสาจากทั่วประเทศ รวมใจเป็นหนึ่ง มาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย โดยมีอาสาสมัครนับ ๓๐๐ ชีวิต รุ่นสู่รุ่น ทํางานครั้งสําคัญเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ สํานักช้างสิบหมู่ กรมศิลปากร จ.นครปฐม 

 พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระเมรุมาศในครั้งนี้ออกแบบโดยยึดถือคติตามโบราณราช ประเพณีรูปแบบเฉพาะสําหรับพระมหากษัตริย์ มีรูปแบบเป็นพระเมรุมาศทรงบุษบก ประกอบด้วยชั้นเชิงกลอน ๗ ชั้น ภายในตั้งพระจิตกาธานสําหรับประดิษฐานพระโกศจันทน์ ผังพื้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน ยกพื้นสูงเป็นฐาน ๓ ชั้น ชั้นบนสุดมีมุมทั้งสี่มีซ่าง (ส้าง/สร้าง หรือสําช่าง) ทรงบุษบกยอดมณฑปชั้น เชิงกลอน ๕ ชั้น เป็นที่สําหรับพระพิธีธรรม ๔ สํารับ สวดพระอภิธรรมสลับกันไป ตั้งแต่เมื่อพระบรมศพประดิษฐานบนพระจิตกาธานจนกระทั่งถวายพระเพลิงแล้วเสร็จ ที่มุมฐานชั้นที่ ๒ ประกอบด้วยซุ้มทรงบุษบกรูปแบบเดียวกัน รวมได้ ๙ ยอด ในครั้งนี้ พระเมรุมาศมีขนาดสูงใหญ่ลักษณะผังอาคารรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความกว้างด้านละ ๖๐ เมตร สูง ๕๐.๔๙ เมตร ตามระยะในแบบก่อสร้าง

 ผังพระเมรุมาศและมณฑลพิธี 

การออกแบบผังพระเมรุมาศ ออกแบบตามผังภูมิจักรวาล ปรัชญา และคติความเชื่อของไทย มีการกําหนดตําแหน่งจุด กึ่งกลางพระเมรุมาศซึ่งเปรียบเสมือนกึ่งกลางจักรวาลในครั้งนี้ คือ ใช้ตําแหน่งจุดตัดของแกนสําคัญ ๒ แกนคือ แกนทิศเหนือ-ใต้ ได้แก่ แนวแกนที่ขนานกับสนามหลวง ตรงไปยังยอดพระศรีรัตน เจดีย์ ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และแกนทิศตะวันออก-ตะวัน ตก ซึ่งตั้งฉากกับแนวแกนแรก ไปยังจุดศูนย์กลางพระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าทางเขาทั้งทิศเหนือ และทิศใต้ จัดภูมิทัศน์สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แนวคิดในการออกแบบงานภูมิทัศน์ครั้งนี้ เน้นการจําลอง บรรยากาศเชิงสัญลักษณ์ และเลือกพืชพันธุ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ โครงการพระราชดําริ โดยเฉพาะที่นอกรั้วราชวัติทางทิศเหนือ หรือ ด้านทางเขาหลักของพระเมรุมาศ ได้ออกแบบเป็นบ่อแก้มลิง ติดตั้งกังหันชัยพัฒนา ฝายนํ้าล้น และจัดพื้นที่เป็นนาข้าว โดยขอบ คันนาได้ออกแบบเป็นเลขเก้าไทยสีดินทอง

การจัดสร้างประติมากรรมทั้งหมด เน้นความเชื่อเรื่องจักรวาล และเขาพระสุเมรุเป็นหลัก โดยในการจัดสร้างครั้งนี้มีความพิเศษที่จะมีการจัดสร้างประติมากรรมรูปคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขนาดเท่าตัวจริง เพื่อประดับพระเมรุมาศ จะมีการประดับในตําแหน่งใกล้กับพระบรมโกศ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความผูกพันที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีต่อสุนัขทรงเลี้ยง 

 ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

การอัญเชิญพระบรมศพจากพระมหาปราสาทไปสู่พระเมรุมาศ หรืออัญเชิญพระบรมอัฐิจากพระเมรุมาศ มาสู่พระบรมมหาราชวัง พระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุหรือลอยพระอังคารตามโบราณกาลจะอัญเชิญด้วยขบวนพระราชอิสริยยศ ซึ่งเรียกว่า “ริ้ว ขบวน” โดยแต่ละริ้วขบวนมีคนหาม คนฉุดชักจํานวนมากพร้อมด้วยเครื่องประกอบพระอิสริยยศ 

การจัดริ้วขบวนเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขบวนพระบรมราชอิสริยยศ จํานวน ๖ ริ้ว ขบวน โดยมีการบูรณะตกแต่งราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบ พระบรมราชอิสริยยศ เพื่อให้พร้อมสําหรับการอัญเชิญพระบรมศพ พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร รวมทั้งซักซ้อมการเคลื่อนขบวนให้งดงามประหนึ่งราชรถ เคลื่อนบนหมู่เมฆส่งเสด็จสู่สวรรค์

 ริ้วขบวนที่ ๑ พระยานมาศสามลําคาน

 พระยานมาศสามลําคาน เป็นยานที่มีคานหามขนาดใหญ่ ทําด้วยไม้จําหลักลวดลายลงรักปิดทองมีพนักโดยรอบ ๓ ด้าน และมี คานหาม ๓ คาน จึงเรียกว่า พระยานมาศสามลําคาน อยู่ในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ ๑ ใช้สําหรับอัญเชิญพระบรมโกศ (พระโกศทองใหญ่) จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง 

 ริ้วขบวนที่ ๒ พระมหาพิชัยราชรถ

พระมหาพิชัยราชรถมีลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบก ทําด้วยไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ประดับกระจก สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ใช้เพื่อการอัญเชิญพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี) ออกพระเมรุ เมื่อพุทธศักราช ๒๓๓๙ ต่อมาใช้อัญเชิญพระบรมโกศ พระมหากษัตริย์ และพระโกศพระบรมวงศ์จนถึงปัจจุบัน 

 ริ้วขบวนที่ ๓ - ราชรถปืนใหญ่

ราชรถปืนใหญ่ เป็นราชรถที่เชิญพระโกศพระบรมศพ พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงรับราชการทหารเมื่อ ครั้งดํารงพระชนมชีพ แทนพระยานมาศสามลําคานตาม ธรรมเนียมเดิม จากพระบรมมหาราชวังหรือวังของพระบรมวงศ์ พระองค์นั้น ๆ สู่พระเมรุมาศ หรือพระเมรุ

 ริ้วขบวนที่ ๔ - พระที่นั่งราเชนทรยาน 

พระที่นั่งราเชนทรยาน เป็นพระราชยานที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ลักษณะเป็นทรงบุษบก ย่อมุมไม้สิบสอง หลังคาซ้อน ๕ ชั้น สร้างด้วยไม้ แกะสลัก ลงรักปิดทองประดับกระจก พนักพิงและกระจังปฏิญาณแกะสลัก เป็นภาพ เทพนมไว้ตรงกลาง และมีรูปครุฑยุดนาคประดับที่ฐาน มีคานสําหรับหาม ๔ คาน ใช้คนหาม ๕๖ คน แต่เวลาปกติจะคงคานประจําไว้ ๒ คาน ใช้ในการเสด็จพระราชดําเนิน โดยขบวนแห่ อย่างใหญ่

 ริ้วขบวนที่ ๕ - พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย 

พระราเชนทรยานน้อย เป็นพระราชยานที่ใช้ในการ ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร เข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง พระราเชนทรยานน้อยมีลักษณะเป็นทรงบุษบก สร้างด้วยไไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทั้งองค์ ขนาดกว้าง ๑๐๐ เซนติเมตร ยาว ๕๔๘ เซนติเมตร รวมคานหาม สูง ๔๑๔ เซนติเมตร มีคานสําหรับหาม ๔ คาน จํานวนคนหาม ๕๖ คน  

ริ้วขบวนที่ ๕ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบก พระที่นั่งราเชนทรยาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้น ประดิษฐาน ณ พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 

ริ้วขบวนที่ ๖ - ขบวนกองทหารม้า

ประกอบด้วยกองทหารม้าอิสริยยศ ซึ่งประกอบด้วยทหารม้า ๗๗ ม้า ซึ่งประกอบด้วย ทหารม้าอิสริยยศนํา และทหารม้าอิสริยยศตาม สําหรับทหารม้าอิสริยยศนําจํานวน ๔๔ นายได้แก่ หมู่แตร ๖ นาย ผู้บังคับกองทหารม้าอิสริยยศ ๑ นาย หมู่เชิญ ธงชัยเฉลิมพล ๔ นาย ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าอิสริยยศนํา ๑ นาย ผู้บังคับหมวด ๒ นาย ทหารม้านํา ๓๐ นาย ส่วนกองทหารม้า อิสริยยศตาม ๓๓ นาย ได้แก่ ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าอิสริยยศ ตาม ๑ นาย ผู้บังคับหมวด ๒ นาย ทหารมาตาม ๓๐ นาย ริ้วขบวนที่ ๖ ขบวนกองทหารม้าเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์ พระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี ไปยัง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร

หมายกําหนดการพระราชพิธี

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๗.๐๐ น. พระราชพิธีเชิญพระบรมศพจาก พระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท ไปที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช วรมหาวิหาร ก่อนเปลี่ยนขึ้นราชรถเชิญไปยังพระเมรุมาศ

เวลา ๑๗.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๐๐ น. พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล และเชิญ พระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรี มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมอัฐิพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาล

เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชพิธีบรรจุ พระบรมราชสรีรางคารเข้า ขบวนแห่อิสริยยศไปประดิษฐานยัง ๒ วัด คือ วัดราชบพิธสถิต มหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร (ทั้ง ๒ วัดเป็นวัดประจํารัชกาลที่ ๙)

 


The Phuket News
ไปรษณีย์ไทย ประกาศใช้งาน แสตมป์ “ร.10 ชุดแรก” 28 กรกฎาคม นี้
ไปรษณีย์ไทย ประกาศใช้งาน แสตมป์ “ร.10 ชุดแรก” 28 กรกฎาคม นี้
สภาพคลื่นลมแรง ขัดขวางปฏิบัติการกู้เรือฟีนิกซ์ต่อเนื่อง
สภาพคลื่นลมแรง ขัดขวางปฏิบัติการกู้เรือฟีนิกซ์ต่อเนื่อง
ฟุตบอลไทยเตรียมความพร้อมก่อนใช้ VAR ในเกมไทยลีก ปี 2019
ฟุตบอลไทยเตรียมความพร้อมก่อนใช้ VAR ในเกมไทยลีก ปี 2019
โคสท์บีชคลับแอนด์บิสโทร ซันเดย์บรันช์ที่ใช่ ในบรรยากาศอันแสนลงตัวริมหาดกะรน
โคสท์บีชคลับแอนด์บิสโทร ซันเดย์บรันช์ที่ใช่ ในบรรยากาศอันแสนลงตัวริมหาดกะรน
The Phuket News
KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM
KHAOPHUKET.COM
แบ่งปัน
KHAOPHUKET.COM
ข่าวภูเก็ตล่าสุด

พยากรณ์อากาศ


ข่าว
ภูเก็ต
ทั่วไทย
ทั่วเอเชีย
ทั่วโลก
ธุรกิจ
ที่เก็บหนังสือพิมพ์
KHAOPHUKET.COM กีฬา
ภูเก็ต
ทั่วไทย
ทั่วโลก
KHAOPHUKET.COM ไลฟ์
การศึกษา
ชุมชน
ท่องเที่ยว
บทความ
บันเทิง
บุคคล
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ
อสังหาริมทรัพย์
อาหารการกิน
เทคโนโลยี
KHAOPHUKET.COM คลาสสิฟาย
ซื้อและขาย
งาน
ชุมชน
บริการ
รถและเรือ
ค้นหาคลาสสิฟาย
โพสต์คลาสสิฟาย
KHAOPHUKET.COM อีเว้นท์
ปฏิทินอีเว้นท์
โพสต์อีเว้นท์
ทำการซื้อตั๋ว
KHAOPHUKET.COM ไดเรกทอรี
บาร์, ผับและคลับ
ร้านอาหาร
สมุดหน้าเหลือง
โรงแรมและวิลล่า
ค้นหาไดเรกทอรี่
โพสต์ไดเรกทอรี่
KHAOPHUKET.COM เกี่ยวกับเรา
การกระจายสินค้า
บอกรับเป็นสมาชิก
โฆษณากับเรา
การชำระค่าโฆษณา
ติดต่อเรา
ozvisa.org
 
Copyright © 2018 Class Act Media. All rights reserved. | เงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว